Nieuws

Eesti Akrediteerimiskeskus eesti akrediteerimiskeskus

EESTI AKREDITEERIMISKESKUS SA has been registered on 24.01.2000. The status of the company is active. The number of employees in the company in 2019 was 15. The number of employees has increased compared to 2018. The net sales for 2019 were 731 172 euros. The net sales of EESTI AKREDITEERIMISKESKUS SA have increased compared to 2018. The profit margin for 2019 is -2,61 …

Firma - Eesti Keskkonnauuringute Keskus

SA Eesti Akrediteerimiskeskus kinnitab käesolevaga, et Estonian Accreditation Centre hereby confirms that AS Pärnu Vesi Vingi 13, Pärnu Registrikood / registry code 10120395 vastab EVS-EN ISO/IEC 1 7025:201 7 kui katselabor conforms to the requirements of …

SA Eesti Akrediteerimiskeskus - eesti.ee

Eesti Akrediteerimiskeskus. University of Tartu. Report this profile; Experience. Peaspetsialist Eesti Akrediteerimiskeskus. Jan 2012 – Present 8 years 7 months. Education. University of Tartu. University of Tartu Masters degree Physical Chemistry. 1972 – 1977. View Kalju Anni’s full profile to.

EESTI AKREDITEERIMISKESKUS SA (90005739) - Ülevaade eesti akrediteerimiskeskus

SA Eesti Akrediteerimiskeskus kinnitab käesolevaga, et Estonian Accreditation Centre hereby confirms that AS Pärnu Vesi Vingi 13, Pärnu Registrikood / registry code 10120395 vastab EVS-EN ISO/IEC 1 7025:201 7 kui katselabor conforms to the requirements of …

Firma - Eesti Keskkonnauuringute Keskus

Akrediteerimist ja tunnustamist teeb Eesti Akrediteerimiskeskus. Akrediteeritud ja erialaselt pädevad mõõtelaborid on toodud Eesti Akrediteerimiskeskuse koduleheküljel www.eak.ee. Auditi tulemuste vormistamine: Auditi tulemusel väljastatakse elektripaigaldise auditi protokoll, kus on kirjas kas auditi tulemus on positiivne

Eesti Akrediteerimiskeskus

Eesti Akrediteerimiskeskus on Eesti Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi sihtasutus, mis asutati 1999.Akrediteerimiskeskuse ülesannete seas on Eesti laborite ja vastuvushindamisasutuste akrediteerimine (s.t hindamine ja kinnitamine) ning Eesti esindamine rahvusvahelises akrediteerimisalases koostöös.. Enne Akrediteerimiskeskuse loomist viis aastatel 1993–2000 …

Frontpage eesti akrediteerimiskeskus

Avaleht → Kontaktid → Riigi osalusega ettevõtted → Sihtasutused ja MTÜd → SA Eesti Akrediteerimiskeskus Liigu järgmisele sisuosale Põhiseaduslikud institutsioonid

www.parnuvesi.ee

SA Eesti Akrediteerimiskeskus kinnitab käesolevaga, et Estonian Accreditation Centre hereby confirms that Empower AS K. A. Hermanni tn 8a, 10121 Tallinn Registrikood / registry code 1 1445550 vastab EVS-EN ISO/IEC 1 7020:2012 nõuetele kui C-tüüpi inspekteerimisasutus

EESTI AKREDITEERIMISKESKUS SA | Bisnode Credit Reports

EESTI AKREDITEERIMISKESKUS LISA TTÜ Ärikorralduse instituudi ergonoomialabori akrediteerimistunnistusele nr L076 ANNEX to the accreditation certificate No L076 TTU Institute of Business Administration Laboratory of Ergonomics 1. Akrediteerimisulatus on toodud järgnevas tabelis: Accreditation scope is given in the following table

EESTI AKREDITEERIMISKESKUS

Eesti Akrediteerimiskeskus | Mäealuse 2/1 Tallinn 12618, EESTI | Telefon: +372 6 021 801 | E-post: info@eak.eeinfo@eak.ee

Eesti Akrediteerimiskeskus eesti akrediteerimiskeskus

Eesti Akrediteerimiskeskus on EKUKi akrediteerinud võrdluskatsete korraldajana. EKUKi tegevus on tunnistatud vastavaks standardi EVS-EN ISO/IEC 17043:2010 nõuetele. Keskkonnaminister on määranud EKUKi pinna-, põhja-, mere-, reo- ja heitvee ning reoveesette valdkonna referentlaboriks.

www.parnuvesi.ee

» Our contacts Estonian Accreditation Centre (EAK) Mäealuse 2/1, Tallinn 12618, ESTONIA Phone: +372 6 021 801 E-mail: info(at)eak.ee