Nieuws

Eesti keel - WCS eesti keel jõulud Jõulud, jõulukombed, kingitused, aadress, postkaart, kogumine ja kogud, animatsioon, kahekõne Eesti keel Matemaatika Loodus- ja inimeseõpetus TUNNIPLAAN Tantsuvideod Turvaliselt Internetis Ees ootamas NUPUTAMIST 2. klass 1. klass

Eesti keel (võõrkeelena): Eesti keele viktoriin "Jõulud on Eesti keele õppematerjalide liigid Raamatupoes võib minna silme eest kirjuks – materjale, mille peale on kirjutatud „eesti keel“ või „eesti keele õpik“ on väga palju. Eesti keele õpe jagunebki mitmeteks alaliikideks, millest osade jaoks koostatud materjalid sobivad ka uussisserändajate eesti keele õppeks.

Eesti keel — Vahitorni VEEBIRAAMATUKOGU Jõulud vanasti Jõulud olid algselt pööripäevapühad. See oli aeg, mil valgus sai pimeduse ülevõidu. Võib arvata, et jõulud on seotud päikesekultusega. Pööripäevapüha on olnud pea aegu kõikidel rahvastel ja on väga iidne. Vanasti arvati, et just pöördelisel ajal võib muu tuda inimese käekäik kuni järgmise pööripäevani, ning sellega olid seotud ka uskumusedning kultused.

Eesti keel - WCS Eesti keelne sõna jõulud tuleneb jul (vana inglise nimetus yule). Vanasti kutsuti Eestis jõulusid ka talviste-, talvsi, taliste ja talsipühadeks. Jõulukombeid. Advent on eesti kirikukalendris liikuv tähtpäev, mis tähendab tulemist ja tuleneb ladinakeelsest sõnast “adventus”. …

Jõulud - 1. poolaasta | TaskuTark eesti keel jõulud Jõulud, jõulukombed, kingitused, aadress, postkaart, kogumine ja kogud, animatsioon, kahekõne Eesti keel Matemaatika Loodus- ja inimeseõpetus TUNNIPLAAN Tantsuvideod Turvaliselt Internetis Ees ootamas NUPUTAMIST 2. klass 1. klass

Eesti keel - Yola Õppeaine: eesti keel Klass: 2.klass Teema: Jõulud- jutukese kirjutamine ja illustreerimine Lõiming teiste ainetega: kunstiõpetus Tunnis arendatakse ja kinnistatakse järgmisi oskusi: Töö tekstiga (teksti loomine, kujundamine, pildi joonistamine teksti põhjal); Programm Paint, Word jne. kasutamine; Oma töö salvestamine. Eesmärk on lapsel endal luua ja trükkida jutuke ning see ise ka

Eesti keele õppekirjandus millest alustada? Eesti keel vene õppekeelega koolide 4. klassidele Marju Piir. 4. klassi kava. Pildid: Art Today ja Liina Tuuling

JÕULUD - ÕPPEMATERJALID Eesti rahvakalendris olid jõulud tähtsaimateks pühadeks. Jõulud olid pühad päevad, mil üks aastaeg oli lõppemas ja uus algamas. Maa pööras ennast valguse, soojuse, toidu ja elu poole.

Jõulud - 1. poolaasta | TaskuTark 2. KLASS . A.Pervik "Mammutilaps ajab tuult taga" i ja j sõnades (puutetahvel). Vanasõnad sõprusest (puutetahvel). Mänge kordamiseks: Mõistatused 1. Mõistatused 2