Nieuws

Riigieksamite tulemused 2018: eesti keel teise keelena on

Siia lehele on koondatud mahukas eesti keele kuulamismaterjal lastele, kelle emakeel ei ole eesti keel. Leiad siit 116 dialoogi ja teksti, mis on mõeldud lasteaialastele ja 165 teksti, mis mõeldud esimese ja teise kooliastme õpilastele. Tekstid lugesid sisse eesti keelt emakeelena kõnelevad lapsed ja täiskasvanud.

Ainekava Eesti keel teise keelena

Eesti keel teise keelena on muukeelsetele õpilastele üldjuhul esimene kokkupuude emakeelest erineva keele ja kultuuriga. Seetõttu on üks õppe olulisemaid ülesandeid äratada huvi eesti keele ja kultuuri vastu ning tekitada motivatsiooni järgnevate võõrkeelte õppeks. Eesti keele õppimine algab I kooliastmes suulise kursusega.

Images of Eesti keel teise keelena

eesti keel teise keelena

Eesti keel teise keelena Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli eesti keele kui teise keele õpetusega taotletakse, et õpilane: 1. omandab eesti keele oskuse tasemel, mis võimaldab iseseisvalt toimida eestikeelses keskkonnas ning jätkata õpinguid eesti keeles; 2.

Eesti keele teise keelena õpetajad

Gümnaasiumi eesti keele teise keelena õpetusega taotletakse, et õpilane: 1) omandab keeleoskuse tasemel, mis võimaldab Eesti ühiskonnas ja eestikeelses keskkonnas iseseisvalt toimida; 2) on võimeline jätkama õpinguid eesti keeles ning kasutama eesti keelt töökeskkonnas ja

ШКОЛЬНАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ПРОГРАММА

JUHATUS. Ingrid Prees – juhatuse esimees, TalTech Virumaa kolledž, humanitaarainete töörühma juht, eesti keele lektor, e-post: ekteisekeelena@gmail.com, telefon: +372 515 3810 Regina Kaplina – juhatuse liige, Aseri Kool, eesti keel teise keelena ja vene keele õpetaja

Eesti keel - E-koolikott

eesti keel teise keelena

Kirjeldus. Autor: Mare Kitsnik Aasta: 2013 „Praktiline eesti keel teise keelena. B2, C1“ on tööraamat vene õppekeelega kooli gümnaasiumiklassidele. Tööraamat sobib kasutamiseks nii tavalistes eesti keele tundides kui ka uues õppeaines „Praktiline eesti keel“, mis on pärit eestikeelse kooli õppekavast ja aitab täita 60% ulatuses eestikeelse aineõppe nõuet.

Eesti keele teise keelena põhikooli lõpueksami suulise osa

Siia lehele oleme koondanud viited nii sel kui ka varasematel aastatel koostatud riiklike põhikooli lõpueksamite materjalide juurde. Ajalugu Bioloogia Eesti keel Eesti keel teise keelena Füüsika Geograafia Inglise keel Keemia Matemaatika Prantsuse keel Saksa keel

EESTI KEELE TEISE KEELENA AINEKAVA 7.KLASSILE

E-koolikott on õppimiseks loodud veebikeskkond, kus õppekavade materjalid on jaotatud märksõnade järgi. Veebikeskkond võimaldab otsida materjale erinevatest digitaalsetest kogumikest. E-koolikoti eesmärk on võimaldada kasutajal pääseda ligi digitaalsetele õppimismaterjalidele ühest kohast – kasutaja ei pea otsima materjale enam erinevatest veebikeskkondadest.

Rääkimine hõbe, kuulamine kuld – Eesti keele kui teise

ID: 653021 Language: Estonian School subject: Eesti keel teise keelena Grade/level: 7-9 Age: 14-17 Main content: Käänded Other contents: infinitiivid Add to my workbooks (2) Embed in my website or blog Add to Google Classroom

Eesti keele käänded. Infinitiivid (ülesanne 1

Põhikooli riiklike lõpueksamite ülesanded ja küsimused koostab Innove ning eksamitöid hindavad koolide lõpueksamikomisjonid (v.a eesti keel teise keelena), mille kinnitab haridus- ja teadusminister. Mõnel puhul on võimalik põhikool lõpetada, sooritades riiklike eksamite asemel koolieksami või -eksamid.

EESTI KEELE TEISE KEELENA AINEKAVA 10.KLASSILE

Eesti keele teise keelena õpetajad has 380 members

Infinitiivid - Interactive worksheet

ID: 1188333 Language: Estonian School subject: Eesti keel teise keelena Grade/level: 7 Age: 13-16 Main content: Infinitiiv Other contents: ma- ja da-infinitiiv Add to my workbooks (0) Download file pdf Embed in my website or blog Add to Google Classroom