Nieuws

Eesti keele tasemetestid

Pühapäeval, 8.11.2020 kell 10 toimub Helsingis Eesti Majas eesti keele B1-taseme eksam.

B2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti

kõnekeelt eesti keele kandjatega. Õppe sisu B1-taseme eesti keele kursusel arendatakse nelja osaoskust: kuulamine, lugemine, rääkimine ja kirjutamine. Teemad: 1. Mina ise ja minu pere. Enda põhjalik tutvustamine. Faktiinfo. Keelestiili valik. Pere päritolu, koosseis jne. Pere traditsioonid. Pühad ja tähtpäevad. Erinevate ankeetide

TEA Keeltekool

Eesti keele test. Sisseastujate taseme testimine viiakse läbi keskkooli õpetajate poolt.

B1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

Õppijad, kes soovivad omandada eesti keelt B2-tasemel. Õppijate vastuvõtt toimub registreerimistaotluse alusel. Õpingute alustamise tingimuseks on B1-taseme keelekursuse lõpetamine viimase kahe aasta jooksul või riikliku B1-taseme eksami sooritamine või Keeltekeskus Kaja suulise ja …

B1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti

B1- ja B2-taseme eesti keele oskus, Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, 2008. Sirje Rammo, Maarika Teral, Birute Klaas-Lang, Mari Allik. Õppekomplekt „Keel selgeks!“ Tallinn: Avita Kirjastus. Pesti, Mall; Ahi, Helve. T nagu Tallinn. Eesti keele õppekomplekt kesktasemele. Tallinn : Tea Kirjastus, 2006

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus

Aino Siirak, Annelii Juhkama “ Süvenda ja täienda oma eesti keele oskust“ Raili Pool „Eesti keele verbirektsioone“ Leelo Kingisepp, Piret Kärtner “Mängime ja keel saab selgeks!” Filmid: “Seenelkäik”, “Mandariinid”, “1944”, “Lotte“ Põhiõpikud on Mare Kitsnik “Eesti keele õpik B1, B2” ja „Eesti keele

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus – OÜ

eesti keele b1 taseme testid
Eesti keele oskust on vaja hinnata selleks, et valida endale sobiv keelekursus.Testimine on vajalik ja mõeldud kõigile, kes soovivad osaleda eesti keele kursusel, kuid ei tea, millise taseme rühma nad oma keeleoskuse järgi sobivad. Siit saavad abi ka need, kes soovivad eesti keele tasemeeksamit sooritada, ent ei tea, missugusele tasemeeksamile ennast kirja panna või kes

Tuglas-seura | Eesti keele B1-taseme eksam

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus. on mõeldud: * õppijatele, kes soovivad alustatud eesti keele õpinguid jätkata * õppijatele, kelle keeleoskuse tase vastab A2-tasemele ning kes on huvitatud B1-taseme omandamisest * õppijatele, kes soovivad taotleda Eesti kodakondsust Meie keeletundide mõte on interaktiivsus – kuula, räägi, mõista ja väljenda.

Eesti keele B1- ja B2-taseme kursused Tallinnas ja

Õppekava „Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistav kursus” eesmärkide täitmiseks on olemas sisestatud õpperuum aadressil: Peterburi tee 47, Tallinn (16 kohta), kus on olemas vajalikud ülesanned ning testid. Positiivse tulemuse saavutamiseks tuleb väljundipõhises hindamises täita kõik hindamiskriteeriumid.

Eesti keele B1-taseme eksam - Sihtasutus Innove

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud täiendkoolitus. Õppekavarühm: Keeleõpe, eesti keel võõrkeelena. Õppekava koostamise alus: Euroopa keeleõppe raamdokument. Õppe kogumaht . 280 akadeemilist tundi, millest 180 tundi on auditoorset õpet ja 100 tundi iseseisvat tööd. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Eesti keele grammatika test - Õppeaasta | TaskuTark

Eesti keele B1 taseme koolitus 🕐 250 a.t. Kursuse lõpuks õppija mõistab olulist endale tuttaval teemal (nt töö, kool, vaba aeg vm); koostab lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal; kirjeldab kogemusi, sündmusi, eesmärke ning põhjendab lühidalt oma seisukohti ja plaane.

Eesti keele tasemeeksamid - Sihtasutus Innove

Näita näidist Ära näita näidist. KKK. Sõeltestid

Inglise keele test - Multilingua Keelekeskus OÜ

Eesti keele tasemeeksamid (A2, B1, B2, C1 tasemele) on edukalt läbinud Euroopa keeletestijate ühenduse (The Association of Language Testers in Europe ehk ALTE) auditi.Põhjalik audit viidi läbi 2014. aastal ja tasemeeksameid tunnustati ALTE kvaliteedimärgiga ().Kvaliteedimärgi saamiseks peavad auditeeritavad eksamid vastama 17-le miinimumstandardile, mis puudutavad eksamite koostamise

Eesti keele õppekava B1-tasemele – Ecomengrad Õppekeskus

eesti keele b1 taseme testid
Eesti keele mess "KU-КУ" tuleb taas! Laupäeval, 14. märtsil 2020 kell 10-15 TalTech Virumaa Kolledžis (Järveküla tee 75, Kohtla-Järve) Loe lähemalt