Nieuws

Eesti keele õpe – Tasuta eesti keele õpe

Eesti keele kursused tasemetele B1, B2, tasemeeksami ettevalmistuskursused. Info telefonil 5696 5440.

ARAABIA KEELE KURSUSED – Arabicus Keeleõpe ja Tõlked

Eesti keele õpetajatel on vajalik kvalifikatsioon ja aastatepikkune täiskasvanute ja koolilaste õpetamise kogemus. Üks meie koolis õppimise eeliseid on väikestes rühmades (kuni 6 inimest) toimuvad tunnid, mis võimaldab pöörata rühma igale õpilasele piisavalt tähelepanu. Tunnid toimuvad aadressil Kaupmehe 8.

Eesti keele kursused Tallinnas - Inter Language keeltekool

eesti : 26 : Abihooldustöötaja algkoolitus (e-õpe) Valgamaa Kutseõppekeskus : Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine : eesti : 26 : Aiataimede kasvatamine ja kavandamise metoodikad: Tallinna Kopli Ametikool : Aiandus : eesti : 80 : Aiaveekogude rajamine ja hooldus

Tasuta kursused | Haridus- ja Teadusministeerium

Korraldame eesti keele põhiseid araabia keele kursuseid Tallinnas ja samuti interneti teel Zoomis. Järgmised kursused: - Alustame 22. oktoobrist algajate sügiskursusega, kus on võimalik valida online õppega grupi ja Tallinnas kohapealse õppega grupi vahel.

Eesti keele kursused täiskasvanutele | INSA

Integratsiooni Sihtasutus pakub eesti keele õppe võimalust täiskasvanutele (alates 18. eluaastast) A1, A2, B1, B2 ja C1 tasemel. Keeleõppevõimalusi on mitmeid, neist kõige traditsioonilisemad on keelekursused.Eesti keele kursus arendab kõiki osaoskusi (kirjutamine, lugemine, kuulamine, rääkimine). Kursus tuleb üles ehitada Euroopa keeleõppe raamdokumendi skaala tabelite

Keeltekeskus Kaja

eesti keele kursused tallinnas

Tänapäeval uuritakse eesti keelt Eesti Keele Instituudis Tallinnas, Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis ja veel mitmes teadusasutuses mujal maailmas. Eesti keel on 2015. aasta seisuga 0,1% Interneti veebisaitide sisukeeleks, millega ta on Internetis levikult 38. keel.

Keelekursused - Multilingua Keelekeskus OÜ

eesti keele kursused tallinnas

Sel sügisel viime projekti “Eesti keele kursused (eesti keeles) vähelõimunud püsielanikele, uussisserändajatele ja tagasipöördujatele” raames läbi tasuta eesti keele kursusi. Kursused toimuvad Tartus, Pärnus ja Tallinnas tasemetel A1 – C1. Kursustele saab registreeruda 18. augustil kl 10.00 Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel.

Tallinna Rahvaülikool – Elukestev õpe

Multilingua Keelekeskus omab Haridus- ja Teadusministeeriumi tegevusluba tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks keeleoskustasemetel A2, B1, B2, C1. Tasemeeksami edukalt sooritanutel on võimalik taotleda Sihtasutuselt Innove eesti keele õppe kulude hüvitamist. Rohkem infot SIIT.

Eesti Keele Kursused - Citykeeltekool

Kus ja millal tasuta eesti keele kursused toimuvad? See sõltub inimese eelistustest ja sellest, kui suur huvi on samas piirkonnas tasuta eesti keele kursustel osalemiseks. Avalduses saab ära märkida, millises linnas inimene soovib tasuta eesti keele kursustel osaleda. 2019. aasta veebruaris alustatakse koolitustega Tallinna linnas ja Ida

Kursused Tallinnas

Kutseõppeasutustes toimuvad kursused on suunatud eelkõige eri- ja kutsealase hariduseta madalama haridustaseme ja konkurentsivõimega täiskasvanutele. Aastatel 2016-2019 omandas neil kursustel uusi oskusi kokku üle 55000 täiskasvanu. 2020. aastaks on kavandatud ligi 700 kursust 9500-le õppijale.

Tasuta eesti keele kursused - Folkuniversitetet

Tere tulemast Tallinna Keeltekooli - Eesti vanimasse keeltekooli! >>> 10 põhjust, miks õppida Tallinna Keeltekoolis KEELEKURSUSTELE REGISTREERIMINE ON AVATUD!!! Registreeru rubriigis Kursused või telefonil 526 4918! Eraisikutele tulumaksu tagastus 20%! Welcome to the oldest language school in Tallinn! >>> 10 reasons for learning at Tallinn Language School - the oldest language school in Tallinn

Tallinna Rahvaülikool – Elukestev õpe

800x400_banner_ekm_ee.png Eesti keel ja kultuur on omanäoline ja rikkalik. Meie Tallinna ja Narva eesti keele majad aitavad Sul seda avastada ja on toeks eesti keele õppimisel. Oleme avatud kõigile.Eesti keele majad pakuvad erinevaid keeleõppe võimalusi. • Keelekursused – keele õppimine grupis kogenud õpetaja juhendamisel.•

Tallinna Keeltekool - Keeltekool - Keeltekoolid - Keeleõpe

Eesti keele kursused tasemetele B1, B2, tasemeeksami ettevalmistuskursused. Info telefonil 5696 5440.

Eesti keele B1- ja B2-taseme kursused Tallinnas ja

Integratsiooni Sihtasutus pakub eesti keele õppe võimalust täiskasvanutele (alates 18. eluaastast) A1, A2, B1, B2 ja C1 tasemel. Keeleõppevõimalusi on mitmeid, neist kõige traditsioonilisemad on keelekursused.Eesti keele kursus arendab kõiki osaoskusi (kirjutamine, lugemine, kuulamine, rääkimine). Kursus tuleb üles ehitada Euroopa keeleõppe raamdokumendi skaala tabelite

Tallinna eesti keele kursused - eesti keele intensiivkursus

eesti keele kursused tallinnas

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades. Kursused on avatud kõigile.