Nieuws

Images of Eesti Pohiseadus

§ 1. Eesti on iseseisev, rippumatu vabariik, kus riigivõim on rahva käes. § 2. Eesti maa-alasse kuuluvad Harjumaa, Läänemaa, Järvamaa, Virumaa ühes Narva linna ja ümbruskonnaga, Tartumaa, Viljandimaa, Pärnumaa, Valga linn, Võrumaa, Petserimaa ja muud piiriäärsed mannermaa kohad, kus Eesti rahvast asumas, Saaremaa, Muhumaa, Hiiumaa ja muud Eesti vetes olevad saared ja leetseljakud.

Eesti Vabariigi põhiseadus (1934) – Vikipeedia

Aastal 2020 täitub 100 aastat Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse vastuvõtmisest: Asutav Kogu võttis põhiseaduse vastu 15. juunil 1920 ja see jõustus sama aasta 21. detsembril. Põhiseadus on ühtaegu meie riikluse tüvitekst ja ühiskonna peamisi väärtusi koondav alusdokument, millel …

Eesti Vabariigi Põhiseadus

eesti põhiseadus
Eesti on iseseisev ja sõltumatu vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. § 2. Eesti riigi maa-ala on lahutamatu tervik. § 3. Riigivõimu ei saa keegi teostada muidu kui Põhiseaduse ja sellega kokkukõlas olevate seaduste alusel. Põhiseadus on vankumatuks juhteks Vabariigi Presidendi, Riigikogu, Vabariigi Valitsuse ja kohtute

EESTI VABARIIGI ESIMESE PÕHISEADUSE 100. AASTAPÄEV

eesti põhiseadus
Põhiseadus 100 Aastal 2020 täitub 100 aastat Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse vastuvõtmisest: Asutav Kogu võttis põhiseaduse vastu 15. juunil 1920 ja see jõustus sama aasta 21. detsembril. Põhiseadus on ühtaegu meie riikluse tüvitekst ja ühiskonna peamisi väärtusi koondav alusdokument, millel on kindel roll inimeste igapäevaelus.

Eesti Vabariigi põhiseadus – Riigi Teataja

eesti põhiseadus
Põhiseadus Eesti Vabariigi põhiseadus, vastu võetud 28. juunil 1992; Sümbolid Eesti lipp, riigivapp ja hümn ning sümboolikat käsitlevad õigusaktid; Eesti Viited teistele riiklikele institutsioonidele, kodanikuportaalile, rahvusringhäälingule; Eesti riigipead Riigipead alates aastast 1918, läbi okupatsiooniaastate kuni iseseisvuse

Eesti Vabariigi Põhiseadus, Riigikontroll

Asutav Kogu tegutses Eesti rahvaesinduse ja seadusandliku võimuna 23. aprillist 1919 kuni 20. detsembrini 1920. Asutava Kogu ülesanne oli luua Eesti riigile alus, võtta vastu põhiseadus

Põhiseadus 100 | Justiitsministeerium

eesti põhiseadus
Põhiseadus sätestab kohaliku omavalitsuse organitest üksnes demokraatlikult valitud esindusorgani - volikogu (PS § 156 lõike 1 esimene lause) -, jättes muus osas kohaliku omavalitsuse organisatsioonilise ülesehituse seadusandja otsustada (PS § 160). Eesti põhiseaduse aluspõhimõteteks on muu hulgas sotsiaalriigi ja inimväärikuse

Eesti Vabariigi põhiseadus (1920) – Vikitekstid

eesti vabariigi pÕhiseadus Eesti rahvas, kõikumatus usus ja vankumatus tahtmises luua riiki, mis on rajatud õiglusele ja seadusele ja vabadusele, kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üleüldises kasus, võttis vastu ja määras Asutava Kogu kaudu järgmise

Eesti Vabariigi põhiseadus – Vikipeedia

Põhiseadus 100 Aastal 2020 täitub 100 aastat Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse vastuvõtmisest: Asutav Kogu võttis põhiseaduse vastu 15. juunil 1920 ja see jõustus sama aasta 21. detsembril. Põhiseadus on ühtaegu meie riikluse tüvitekst ja ühiskonna peamisi väärtusi koondav alusdokument, millel on kindel roll inimeste igapäevaelus.

Eesti Vabariigi Põhiseadus (1938) – Vikipeedia

eesti põhiseadus
Light Selection of background colour for web view. If you select a light background, the National Audit Office page will be displayed in light tones and you won’t have to choose a colour again the next time you visit – your choice will be remembered.

Asutav Kogu - Riigikogu

eesti põhiseadus
Eesti Vabariigi põhiseadus KOMMENTEERITUD VÄLJAANNE 2017 ISBN 978-9985-870-38-9. Digitaalteavikud: PDF EPUB (uuendatud 23.11.2019) TOETUS VEEBIVÄLJAANDE UUENDAMISEKS. Osta paberväljaanne.

Eesti Vabariigi põhiseadus – Vikipeedia

eesti põhiseadus
Eesti Vabariigi põhiseadus on Eesti riigi toimimise ja kõigi teiste seaduste õiguslik alusdokument. For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Eesti Vabariigi põhiseadus .

EESTI VABARIIGI ESIMESE PÕHISEADUSE 100. AASTAPÄEV

Eesti Vabariigi 1938. aasta põhiseadus oli Eesti Vabariigi kolmas põhiseadus.See jõustus 1. jaanuaril 1938 ja kehtis de facto 21. juunini 1940, mil viimane põhiseaduslik valitsus pidas Nõukogude Liidu okupatsiooni tingimustes viimase koosoleku, de jure aga 29. juulini 1992, kui jõustus 28. juunil samal aastal rahvahääletusel vastu võetud Eesti Vabariigi neljas põhiseadus.

Eesti Vabariigi põhiseadus (1920) – Vikitekstid

Eesti Vabariigi põhiseadus oli Eesti Vabariigi teine põhiseadus.See võeti vastu rahvahääletusel 14. –16.oktoobril 1933 ja jõustus 24. jaanuaril 1934.Seadus kaotas kehtivuse, kui 1938. aastal jõustus Eesti Vabariigi kolmas põhiseadus