Nieuws

Tallinn. Eesti Riigiarhiiv. Vaade arhiivihoidlasse - E-Varamu

eesti riigiarhiiv
Eesti Riigiarhiiv. Vaade arhiivihoidlasse. Images (0) Previous Next Videos (0) Previous Next Audios (0) Previous Next Similar objects Eesti Riigiarhiiv Tallinnas Eesti Riigiarhiiv Tallinnas. Kobruleht : Eesti Riigiarhiiv / Kobruleht : Eesti Riigiarhiiv / 7.6.

Film – Rahvusarhiiv

eesti riigiarhiiv
Eesti riigiarhiivi asutas valitsus 9. veebruaril 1921, kinnitades Tartu Ülikooli professori Arno Rafael Cederbergi juhitud Arhiivikomisjoni otsuse asutada Riigiarhiiv Tallinnasse ja ajalooline Eesti Riigi Keskarhiiv (ERKA) Tartusse. Riigiarhiiv alustas tööd 1. aprillil 1921, juhatajaks kinnitati August Nuth.

E-teenused - eesti.ee

Oled oodatud osalema Eesti haridusstrateegia 2035 koostamise avalikele aruteludele! Arutelud toimuvad 19. juulist kuni 24. augustini: reedel, 19.07 Saaremaal, Kuressaares, Tallinna tn 10, Saaremaa Vallavalitsuse II korruse saal kl 12–15 neljapäeval, 15.08 Türi Kultuurikeskuses kl 12–15 Registreerimisvorm Registreerimise tähtaeg 14.08 reedel, 23.08 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses kl

“Eesti piir 1920–1946” riigiarhiivis - Eesti Päevaleht

Riigiarhiiv asub Tallinnas ja seal on hoiul arhiiviallikad alates Eesti riigi sünnist kuni tänase päevani.Riigiarhiivi kogud on kronoloogiliselt jagatud kahte suuremasse perioodi - arhivaalid aastatest 1917-1944 ning arhivaalid pärast II maailmasõda.

EHRI - Rahvusarchiiv

eesti riigiarhiiv
As of spring 2016, the Estonian State Archives and the Estonian History Archives are known simply as the National Archives of Estonia. Established in 1921 with the aim of preserving documents from active institutions of the young republic, the State Archives functioned during Soviet and German occupations.

Riigiarhiivis peitunud üllatus võttis õpetaja sõnatuks

riigiarhiiv eesti julgeolekupolitsei aruanded 1941–1944 eesti Üldine olukord ja rahva meeleolu saksa okupatsiooni perioodil politseidokumentide peeglis

Eestis

Arelet OÜ on täielikult Eesti erakapitalil põhinev ettevõte, mille põhitegevusalaks on konfidentsiaalsete dokumentide ning muude infokandjate (CD plaadid, VHS kassetid, arvutikettad, magnetkaardid, tööriided jne.) hävitamine. Arelet OÜ alustas tegevust 1998 aasta sügisel. Tänu

Eesti Riigiarhiiv - Eesti Teadusinfosüsteem

Sisene iseteenindusse. Andmebaasid, digiteeritud arhiiviallikad, õiguste tõestamine. Film-foto-heli. Filmi-, foto- ja helimaterjal arhiivis. Uurimissaalid

Kontakt – Rahvusarhiiv

eesti riigiarhiiv
Eesti Teadusinfosüsteem koondab informatsiooni teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuste tulemuste kohta.

Rahvusarhiiv – Vikipeedia

10. jaanuaril avatakse riigiarhiivis (Maneezˇi 4) teabetalituse juhataja Liivi Uueti koostatud näitus “Eesti piir 1920–1946”, mis annab ajaloolise ülevaate Eesti piiri kujunemisest. 1920. aasta 2. veebruaril Tartu rahulepinguga fikseeritud Eesti-Vene piiri kujunemist mõjutasid nii rindeolukord kui ka ägedad vaidlused nõupidamislaua taga.

RIIGIARHIIV EESTI JULGEOLEKUPOLITSEI ARUANDED …

Rahvusarhiivi filmiarhiivi kogud sisaldavad Eesti-ainelist filmi- ja videomaterjali 20. sajandi algusest kuni tänapäevani. Korrapärast filmide kogumist alustati 1935. aasta arhiiviseaduse alusel, keskendudes eeskätt kroonikavõtetele. Varaseimad filmikaadrid pärinevad 1908. aastast.

Riigiarhiiv (Eesti) – Vikipeedia

Rahvusliku arhiivisüsteemi loomist alustati Eesti Vabariigi algusaastatel. 1920. aasta 3. märtsil tuli kokku arhiivikomisjon, mille algatusel loodi ajalooarhiiv asukohaga Tartus ja riigiarhiiv Tallinnas. Kui esimene oli mõeldud ajalooliselt oluliste asutuste dokumentide hoiustamiseks, siis teises pidi säilitatama tegutsevate asutuste

E-teenused - eesti.ee

Riigiarhiiv, Tallinn, Estonia. 13 likes · 60 were here. Public & Government Service