Nieuws

XI. Ettevõtte vara üleandmine või pärandamine isikule, kes

Sõiduki registreerimine (1) Registreerimisele kuuluvad Eestis alaliselt elava, Eestis elamisloa või -õiguse saanud füüsilise ja Eestis registreeritud juriidilise isiku ning välismaa äriühingu filiaali poolt Eestis kasutusele võetavad sõidukid. Samuti kuulub registreerimisele välisriigis alaliselt …

Eesti ettevõtetele kehtivad maksud | OÜ AUDIITORBÜROO Õnne

Sõiduki taustakontroll. Otsing Eesti registris oleva või pärast 16.04.2010 kustutatud sõiduki registreerimismärgi ja/või VIN-koodi järgi – otsingu tulemusena kuvatakse sõiduki andmed, piirangud ja kasutusajalugu.; Otsing enne 16.04.2010 Eesti registrist kustutatud sõiduki VIN-koodi järgi - otsingu tulemusena kuvatakse sõiduki andmed, piirangud ja kasutusajalugu.

E-residendile | Maksu- ja Tolliamet

Uuest aastast on erisoodustuse hind võimalik arvutada kilovatipõhiselt ka kaubiku (N1-kategooria sõiduki) puhul, mida tööandja võimaldab kasutada erasõitudeks. sõidupäeviku pidamine Alates 1. jaanuarist 2018 ei ole enam võimalik erasõite hüvitada arvestuse alusel.

Maanteeameti e-teenindus

Ettevõtjate registreerimis- ja identifitseerimisnumber (Economic Operators Registration and Identification, EORI) on Euroopa Liidu tolliterritooriumil kasutatav kordumatu tunnusnumber, mille tolliasutus annab ettevõtjale või muule isikule, et registreerida ta tollialastel eesmärkidel.EORI number on kohustuslik väliskaubandusega tegelevatele ettevõtjatele kaupade importimisel

Ettevõtjate registreerimis- ja identifitseerimisnumber

ettevõtte sõiduki registreerimine Tulumaksuseaduse järgi peab tööandja maksma töötajale tehtud erisoodustuselt tulumaksu. 1. jaanuaril 2018. a jõustub tulumaksuseaduse muudatus, mille järgi saab tööandja, kes on sõiduauto omanik või vastutav kasutaja ja ei võimalda sõiduauto kasutamist tööülesannete või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks (nn erasõitudeks), teavitada sellest maanteeametit, kes

Nõuanded kasutatud sõiduki ostjale | Maanteeamet

Sõiduki ümber registreerimine on sõiduki omandanud isiku kohustus. Lauri Potsepa sõnul on sõiduki oma nimele vormistamata jätmisel kaks peamist põhjust – hoitakse riigilõivu pealt raha kokku või peetakse sõiduki oma nimele vormistamist sisulise tähtsuseta asjaajamiseks. "Selline kokkuhoid võib väga kulukas olla.

sõiduki ümberregistreerimine - RMP.ee

Maksu- ja Tolliamet loeb e-MTA kaudu edastatud dokumendid ja haldusaktid kättetoimetatuks nende avamisel. Dokumendi kättetoimetamise registreerib infosüsteem automaatselt (maksukorralduse seaduse § 54 lg 3).Oluline on, et dokumendi adressaat võtaks dokumendid e-MTAs pärast e-posti aadressile või telefonile teate saamist võimalikult kiiresti vastu.

Töötamise registreerimine | Maksu- ja Tolliamet

Sõiduki võib, sõltumata selle registreerimiskohast, esitada korralisele ja erakorralisele ülevaatusele mistahes ülevaatuspunkti, kellel on õigus teostada selle kategooria sõiduki korralist ja erakorralist ülevaatust. Korduvülevaatuseks peab sõiduki esitama samasse ülevaatuspunkti, kus …

Tööandja sõiduauto registreerimine üksnes tööülesanneteks

Sõiduki registreerimine Sõiduk peab olema registreeritud Eesti Maanteeametis. Lepingu muutmise tasu 1.5% lepingu summast (Minimaalselt 30.00 €) Ettevõtte Prepaid Financial Services Limited tegevust reguleerib ja selleks on loa andnud e-raha asutus Finantskäitumise Amet (Financial Conduct Authority) registrikoodiga 900036.

Auto kätte 0 euroga ja registreerimine hinna sees? Jah

ettevõtte sõiduki registreerimine Ettevõtte maksude nimekiri Käibemaksukohustuslaseks registreerimine Kui teie maksustatav aastakäive kalendriaasta algusest arvates ületab 16 000 eurot aastas, tuleb teil ettevõte registreerida Maksu- ja Tolliametis käibemaksukohustuslasena. Erisoodustuse maksmise kohustus tekib juhul, kui annate ettevõtte sõiduki töötajale