Nieuws

Kas töölepingu võib erakorraliselt lõpetada ka töötaja

Töölepingu lõpetamine haiguslehe ajal: 19:20 18.03.2005 Küss? kirjutas:: Kas tööandjal on õigus ühepoolselt lõpetada katseajal töötajaga töölepingut (etteteatamata, päevapealt), kui töötaja on …

Töövõimetuslehel olles töölepingu lõpetamine - RMP.ee

haiguslehe ajal töölepingu lõpetamine
Seega Teie töölepingu lõppemine edasi ei lükku, vaid see lõppeb ikka ülesütlemisavalduses toodud kuupäeval. Ka juhul kui Te töölepingu viimasel päeval olete veel töövõimetu, ei takista see töölepingu lõppemist ning tööandjal ei ole õigus nõuda, et Te pärast tervenemist veel kaks nädalat töötaksite.

töölepingu lõpetamine haiguslehe ajal - DELFI Naistekas

haiguslehe ajal töölepingu lõpetamine
töölepingu lõpetamine haiguslehe ajal m 31. mai 2012, kl 00.37 Olen juba pikemat aega haiguslehel ja ei kavatsegi enam tööle minna(tervise pärast).Tahaksin ülemustele öelda,et ma enam ei tule

Haigusleht ja -hüvitis | Eesti Haigekassa

haiguslehe ajal töölepingu lõpetamine
haigestumine või vigastus raseduse ajal Haigekassa maksab hüvitist alates haiguslehe esimesest päevast juhul, kui haiguslehe põhjus on elundi või vereloome tüvirakkude annetus. Töötaja jäi puhkuse ajal haiguslehele, millest teatas tööandjale alles puhkuselt naastes.

Töölepingu lõpetamine haiguslehe ajal - Palk.ee

haiguslehe ajal töölepingu lõpetamine
Kui töötaja on etteteatamis-tähtajast, milleks üldjuhul on üks kuu, kinni pidanud, siis tuleb tööandjal tema tööleping lõpetada ka haiguse ajal. Kirjaliku avalduse omal soovil töölepingu

Kas haigusleht lükkab töölepingu lõppemise edasi?

Küsimus: Töölepingu lõpetamine päevapealt, haiguslehe kehtivuse ajal 26.09.2011 Kas on võimalik lõpetada töölepingut haiguslehele jäämise esimesel päeval §88 lõige 1 punkt 1 järgi kui töötaja on öelnud, et tema haigusleht on pikaajaline?

Lugeja küsib: kas haigusleht lükkab töölepingu lõpetamise

Kas võib seda teha haiguslehe ajal ja mis paragrahvile tuleks sel juhul viidata? Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Kaia Taal: Tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda ka töötaja töövõimetuslehe ajal. Töölepingu ülesütlemise põhjendus saab tugineda seaduses toodud alustele.

Tööandja võib töölepingu lõpetada inimese töövõimetuse

haigestumine või vigastus raseduse ajal Haigekassa maksab hüvitist alates haiguslehe esimesest päevast juhul, kui haiguslehe põhjus on elundi või vereloome tüvirakkude annetus. Töötaja jäi puhkuse ajal haiguslehele, millest teatas tööandjale alles puhkuselt naastes.

Töölepingu seadus – Riigi Teataja

Küsimus: Töölepingu lõpetamine päevapealt, haiguslehe kehtivuse ajal 26.09.2011 Kas on võimalik lõpetada töölepingut haiguslehele jäämise esimesel päeval §88 lõige 1 punkt 1 järgi kui töötaja on öelnud, et tema haigusleht on pikaajaline?

Töölepingu lõpetamine päevapealt, haiguslehe kehtivuse

«Esitasin tööandjale lahkumisavalduse ja teavitasin teda töölepingu lõppemisest ette 30 päeva nagu seadus ette näeb. Kahe nädala pärast jäin haigeks ning olen haiguslehel tõenäoliselt pikemat aega. Kas nüüd lükkub mu töölepingu lõppemine edasi ja tööandjal on õigus nõuda, et ma pärast haiguslehe lõppemist töötaksin veel kaks nädalat?» uurib lugeja.