Nieuws

Kirjalik tõlge | Tartu Ülikooli maailma keelte ja kirjalik tõlge õppekava
Õppekava Kokk nimetus eesti keeles Cook nimetus inglise keeles Kutseõppe liik kutseõpe keskhariduse baasil Õppekava maht õppenädalates 100 õn Kirjalik teadmiste test 20% (kooli teenindusüksuste tundmine, kooli infosüsteem, kooli kodukord, õpilase õigused ja kohustused, õpilast puudutav dokumentatsioon)

Tõlkeõpetus | Tartu Ülikool
Kirjalik tõlge. Kirjalik tõlge. Kui soovite kirjalikku tõlget, saame seda teile pakkuda paljudes eri valdkondades. Lähemalt tutvuge nendega allpool. Vastavalt tõlkimist ootavale tekstile ja selle valdkonnale otsime teie jaoks tõlkija, kes tunneb väga hästi tõlgitavat eriala ja on kursis erialase terminoloogiaga.

Scriba tõlkebüroo, kirjalik ja suuline tõlge Tartus
Kirjalik tõlge Notariaalne tõlge | Vandetõlk Lokaliseerimine Masintõlke järeltoimetamine Dokumenditõlke teenus Tehnilise tõlke teenus Veebilehe tõlke teenus Õigustõlge Turundustekstide tõlge Subtitreerimine, dubleerimine ja dublaaž Meditsiiniliste tekstide tõlkimine Teksti …

Kirjalik tõlge - Dialoog AS
Kirjalik tõlge. Meie suur ja andekate tõlkijate baas, oma ala spetsialistidest terminoloogid ja toimetajad ning aastatepikkune kogemus tagavad kvaliteetsed kirjalikud tõlked erinevates valdkondades. Meilt on võimalik tellida kirjalikke tõlkeid 40 keelde ja erinevates valdkondades. Enimlevinud kirjaliku tõlke valdkonnad on õigus, majandus

Scriba tõlkebüroo, kirjalik ja suuline tõlge Tartus
Kirjaliku tõlke õppekava on koostatud viisil, mis ühendab praktilised ja teoreetilised teadmised tõlkimisest. Sa saad valik- ja vabaainete abil kujundada oma ainulaadse profiili, keskendudes tarbe- või ilukirjandusliku teksti tõlkimisele.

Kirjalik tõlge - Aabwell Tõlkebüroo
Õppekava nimetus: Kogemusnõustaja veebi- ja kontaktkoolitus.. Koolituse läbimise tulemusel omandab osaleja teadmised ja oskused, mis moodustavad kogemusnõustaja TÄISKVALIFIKATSIOONI, avardavad arusaamist iseendast, inimestest ja maailmast, sh. eriti sotsiaaltöö, pedagoogika, sotsiaalpsühholoogia ja teraapia valdkondades.

Õppekava: kirjutustõlkide koolitus 2019-2020
Kirjalik tõlge Teostame kirjalikku tõlget ning pakume tekstide keeletoimetaja teenust ja keelekorrektuuri ligi 100 erinevas keelekombinatsioonis. Teeme koostööd enam kui 50 kogenud tõlkijaga, mis võimaldab kiirelt ja paindlikult leida teile sobiva lahenduse väga erinevates teemavaldkondades.

Majutamine ja toitlustamine Õppekava Kokk
- kirjalik tõlge (töökeeled eesti, inglise, prantsuse, saksa ja vene keel) - suuline tõlge (töökeeled eesti, inglise, saksa ja vene keel) 2020. aastal toimub vastuvõtt ainult kirjaliku tõlke erialale. Miks õppida Tartu Ülikoolis tõlkeõpetust? Õppetöö põhirõhk on praktiliste tõlkeoskuste arendamisel.

Scriba tõlkebüroo, kirjalik ja suuline tõlge Tartus
Kirjalik tõlge. Kirjalik tõlge. Kui soovite kirjalikku tõlget, saame seda teile pakkuda paljudes eri valdkondades. Lähemalt tutvuge nendega allpool. Vastavalt tõlkimist ootavale tekstile ja selle valdkonnale otsime teie jaoks tõlkija, kes tunneb väga hästi tõlgitavat eriala ja on kursis erialase terminoloogiaga.

Kirjalik tõlge - Multilingua Keelekeskus OÜ kirjalik tõlge õppekava
kirjalik tõlge õppekava kuidas paigaldada linoleumi tartu ülikool kirjalike tööde vormistamine bon jovi tallinn ttü tallinna kolledž praktika in Utrecht. Verder is er een verkrijgbaar. Je kunt je voor regelmatige tips en nieuws abonneren op de nieuwsbrief. Stuur een mailtje naar © Spreekuur 89 (2017)

Kirjalik tõlge | Põhja- ja Baltimaade tõlkebüroo Baltic Media
Kirjalik tõlge. Meie suur ja andekate tõlkijate baas, oma ala spetsialistidest terminoloogid ja toimetajad ning aastatepikkune kogemus tagavad kvaliteetsed kirjalikud tõlked erinevates valdkondades. Meilt on võimalik tellida kirjalikke tõlkeid 40 keelde ja erinevates valdkondades. Enimlevinud kirjaliku tõlke valdkonnad on õigus, majandus

Kirjalik tõlge - ATCG Tõlkebüroo kirjalik tõlge õppekava
Kirjalik tõlge Teostame kirjalikku tõlget ning pakume tekstide keeletoimetaja teenust ja keelekorrektuuri ligi 100 erinevas keelekombinatsioonis. Teeme koostööd enam kui 50 kogenud tõlkijaga, mis võimaldab kiirelt ja paindlikult leida teile sobiva lahenduse väga erinevates teemavaldkondades.