Nieuws

"Kui" ees koma kasutamine - Perekooli Foorum

Koma reeglid. Lisand: · Lisand, mis on põhisõna ees, seda ei eraldata komaga. · Kui-lisandit komaga ei eraldata. · Järellisand eraldatakse mõlemalt poolt komaga · Kui järellisand on omastavas käändes siis eest poolt komaga. · Olevas käändes järellisandile koma ei panda Koondlause · …

Eesti keele reeglid - 1. poolaasta | TaskuTark

• sõnade kui, nagu ees on koma, kui nende järel on öeldis, s.t. nad alustavad kõrvallauset Tundub, nagu oleks keegi akna taga. • kui-lisandi ja sidesõna nii … kui ka ees koma ei ole Mina kui kunstist huvitatud inimene käin sageli näitustel. Talvel on nii kõva pakast kui ka sula. • võib-olla • nii-öelda = n-ö

Vahel on koma ka ja ees - Perekooli Foorum

kus ees koma

õppima, kui ka neil, kel ees riigieksamid või astumine kõrgkooli. (Õpe-tajate Leht 21.02.2003) Kui rinnastav sidesõna seob mitut sama astme kõrvallauset, siis tema ette koma ei panda. Karl ei saa korrapealt aru, kus ta viibib ja kas on hommik või õhtu. Oskan nimetada inimest, kes kiirust tõeliselt armastas ning kes teadis, miks ta seda

Videos of Kus Ees Koma

koma sõna kus ees . vinkel 06. jaanuar 2010, kl 11.20 samas ruumis kus eelmine aasta - kas panen koma või peaks fraasis olema verb sees, mis koma nõuaks? Vasta Tsiteeri . p 06. jaanuar

Vahel on koma kaja ees - emakeeleselts.ee

Kellaaja ees pole koma. Sõna nagu ette ei panda koma võrdluse puhul ( Mehed võitlesid nagu kõige vihasemad lõvid. ) ega ka siis, kui lause esimeses pooles on asesõnad sellised, seesugused, niisugused, säärased ( Me ei leia teisi niisuguseid heliloojaid nagu Pärt ja Tormis.

Kuidas ees koma. Otto muehl - FunteQ Diving

kus ees koma

Kui koma taga on tegusõna, siis koma on ok. Isegi, kui koma taga tegusõna pole, kuid me mõistame, et seal peaks olema. Kui koma taga tegusõna pole (ega pole ka ette näha), siis koma ei panda ja on tegemist võrdlusega.

Kasutaja arutelu:Taavitaavi/Pilvandmetöötlus – Vikipeedia

Koma reeglid. Lisand: · Lisand, mis on põhisõna ees, seda ei eraldata komaga. · Kui-lisandit komaga ei eraldata. · Järellisand eraldatakse mõlemalt poolt komaga · Kui järellisand on omastavas käändes siis eest poolt komaga. · Olevas käändes järellisandile koma ei panda Koondlause · …

EKI keelenõuanne

kus ees koma

Kui lauselaiend ei ole (osa)lause algul, jääb samuti koma panemata, ükskõik kus öeldis ka ei asu. Seminarile ei saa ta seega tulla. Tal on samal ajal esiteks õppetöö ja teiseks ei jõua ta muidu lastele lasteaeda järele. Ta soovis siiski pärast minuga kokku saada, et kuulda, millest seminaril kõneldi.

Tüüpilisi vigu kirjandites | Kuidas kirjutada

SÕNADE ET, SEST, AGA, KUID, VAID ETTE PANNAKSE KOMA. KOMA Ellen Niit On mu koolikotti kukkunud üks koma. LAUSELÕPUMÄRGID. LAUSEID, KUS KELLESTKI VÕI MILLESTKI JUTUSTATAKSE, NIMETAME JUTUSTAVATEKS LAUSETEKS. J AGA TÄISHÄÄLIKU EES. Mai- as, ma- jas, ha- ri, har- jad TÄISHÄÄLIKUÜHENDIS ON I SILBI LÕPUS J LAUSE LÕPUMÄRGID

Komaga ja komata - EKI keelenõuanne

Sidesõnade ette koma panemine on lihtne selgeks saada väikeste salmikestega: Et, sest, kuid, vaid, aga – seisavad koma taga. Ja, ning, ehk, ega, või – ette koma ei käi. 6) Suur ja väike täht Lauset alustatakse suure tähega. Kõik inimeste, riikide, asutuste, organisatsioonide jne kirjutatakse samuti suure tähega.

Keelenõu: millal tuleb ´seega´ taha koma? - Sekretar

kus ees koma

Põimlause osalaused. Põimlause koosneb pealausest ja ühest või mitmest kõrvallausest.. Pealause. Pealause on selline osalause, mis võib esineda ka iseseisvalt.Kõrvallause ei saa tavaliselt iseseiseva lausena esineda, vaid alistub pealausele.. Näiteks lauses Peeter oli õues, kui vihma sadama hakkas võib osalause Peeter oli õues ka üksinda esineda. Lause teine pool kui vihma sadama