Nieuws

PCI Express – Vikipeedia kus kasutatakse jadaühendust
Elektrotehnika lõpueksami küsimused. Sisukord: 1. Elektrivälja tugevus, elektrivälja potentsiaal ja pinge. 2. 2. Elektrijuht elektritväljas, dielektrik

Kondensaator - Newikis
jadaühendust. Mõlemal juhul võrdub impulsskaja ja seega ka Kui kasutatakse võimendeid teistsuguse sõltuvusega, tekivad Vaatleme vaid inertsivabu mittelineaarsusi, kus väljundtoime hetkväärtus on määratud sisendtoime hetkväärtusega. Sellise

Alalisvooluahelad - Sarnased failid kus kasutatakse jadaühendust
U-Control on Bft poolt arendatud süsteem teie kodu automaatsüsteemide kontrollimiseks nutitelefoni või tahvelarvuti kaudu, sõltumata sellest, kus te olete. Rakendust on lihtne paigaldada ja kasutada. Kõikide Bft U-linki toodetega seotuna on see ühilduv ka teiste ettevõtete toodetega: kuna see on ainult elu lihtsustav lahendus..

Lõhkematerjali valmistamise, hoidmise ja kasutamise
Lõhkevõrgu monteerimisel kasutatakse jadaühendust ja ainult erandkorras teisi ühendusviise. Lõhkevõrk peab olema terve, korras isolatsiooniga, ühenduskohad tuleb hästi puhastada, tihedalt jätkata ja isoleerida. §79. Lõhkevõrgu üldtakistus arvutatakse ja mõõdetakse enne lõhkamist ohutust kohast selleks lubatud mõõteriistaga.

Päästeameti poolt demineerimistöödeks kasutatava
Ringpaigaldus sobib eriti hästi kohta, kus on tegu suure hulga tarbimispunktidega, mis võivad korraga kasutuses olla (näiteks spordiklubi duširuumid). Ringsüsteemi on seni põhjendamatult vähe rakendatud seepärast, et paigaldajatele on vähe tutvustatud neid liitmikke, mis võimaldaksid tarbimispunktide jadaühendust mugavalt teha.

2 - TalTech kus kasutatakse jadaühendust
Kiiruse suurendamiseks kasutatakse pingesuurendamist sisselülitamisel (võrgupingest väiksema nimipingega pidurimagneti valimisega, millegajadamisi ühendatakse lisatakistus mis püsirežiimi saabumisel šunteeritakse).Pidurimagneti töökiiruse suurendamiseks kasutatakse ka jadaühendust

Mälukontroller – Vikipeedia
Kondensaator on passiivne elektri- ja elektroonikakomponent, mille põhiomadus on mahtuvus, s.o võime salvestada (mahutada ja säilitada) elektrilaengut ning seega ühtlasi energiat.. 1745. aastal valmistasid Ewald Georg von Kleist ja Pieter van Musschenbroek teineteisest sõltumatult esimese kondensaatori, mida tuntakse kui leideni purki või kleisti pudelit.

Tuleviku puhtus suurköökidele
Kondensaator on passiivne elektri- ja elektroonikakomponent, mille põhiomadus on mahtuvus, s.o võime salvestada (mahutada ja säilitada) elektrilaengut ning seega ühtlasi energiat.. 1745. aastal valmistasid Ewald Georg von Kleist ja Pieter van Musschenbroek teineteisest sõltumatult esimese kondensaatori, mida tuntakse kui leideni purki või kleisti pudelit.

4. JÕUPOOLJUHTMUUNDURID
PCI Express seadme ühendamiseks kasutatakse kahesuunalist punkt-punkt tüüpi jadaühendust, mida nimetatakse laneiks. See vastandub teravalt PCI-le, milles kõik seadmed ühenduvad üldise 32-bitilisele paralleelsele kahesuunalisele siinile. Kahe PCI Expressi seadme vahelist ühendust nimetatakse

webzone.ee kus kasutatakse jadaühendust
(7) Ilutulestiku puhul, kus kasutatakse pauguefektidega pomme ja läbiviimise koht on kaitstavale objektile lähemal kui neljakordne ohtliku ala suurus, tuleb haigla, polikliiniku, sanatooriumi, teatri, kiriku, kooli ja/või lasteaia asumisel selles tsoonis ilutulestiku …

U-Link
Vooluallikate jadaühendust kasutatakse kõrgema pinge saamiseks. Ühendatakse ühe positiivne klemm teise negatiivse kleemiga ja teise positiivne kllemm kolmanda negatiivse klemmiga jne. Jadamisi ühendatud emj. Liituvad, samuti liituvad ka vooluallikate sisetakistused. Vool ahelas on arvutatav Ohmi seadusega. Vooluallikate rööpühendus

PCI Express - Wikiwand
Enamasti kasutatakse jadaühendust, kus esmalt teostatakse mõõtmised mõne mittelõhkuva detektoriga. Leek-ioonisatsioondetektor (FID) Leekioonisatsioon detektor on kõige enam gaaskromatograafias kasutust leidev detektor. Tööpõhimõte. Kolonni väljundisse lisataks H …