Nieuws

Läti-Eesti sõnaraamat, Glosbe

sõna|raamat s vārdnīca seletussõnaraamat skaidrojošā vārdnīca; taskusõnaraamat kabatas vārdnīca eesti-läti sõnaraamat igauņu-latviešu vārdnīca

Estonian-Latvian dictionary

[ETLV] Eesti-läti sõnaraamat. Päring: osas

Igaüks saab osaleda aasta keeleteo valimisel | Haridus- ja

Sõnaraamatu koostamisel on kasutatud tänapäevaseid keelematerjale, sealhulgas Tartu Ülikooli eesti keele korpust ja eesti keelehoolde uusimaid soovitusi. Sõnaraamat sisaldab ohtralt tõlkimisel tihti esinevat sõnavara, sealjuures on paljud läti uudissõnad siin avaldatud esmakordselt.

Leksikaalsed ressursid läti-eesti keele sõnastik

Kuigi läti ja eesti keele kõnelejad on omavahel naabrid, on juba pikemat aega puudunud neid keeli ühendav kaasaegne sõnastik. Vastne Eesti Keele Instituudi töörühma koostatud läti-eesti sõnaraamat on mõeldud seda lünka täitma. Kujundanud Merle Moorlat.

Läti-eesti sõnaraamat / Latviešu-igauņu vārdnīca - Apollo

kui 10 000 erialaterminit. Sõnastik on alfabeetiline ja lihtsa ülesehitusega. Eessõnas on rõhutatud, et kuigi sõnastik järgib briti inglise keele standardeid, tuuakse esile ka ameerika inglise keelest pärit termineid. Seepärast ongi üksikute sõnade juures vastav tähistus, näiteks

Läti-eesti sõnaraamat. Latviešu-igauņu vārdnīca 2015

Läti-eesti ja eesti-läti sõnastik; Läti keele morfoloogia (läti keeles) Läti keele morfoloogia (inglise keeles) Läti keele e-kursus (läti keeles) Riiklik Läti Keele Õppe Agentuur (vene, läti ja inglise keeles) Läti keele õppe materjalid (läti keeles) Läti-inglise, inglise-läti, läti-vene, vene-läti, läti-saksa, saksa-läti

Eesti-vene tõlge

Läti-eesti ja eesti-läti sõnastik; Läti keele morfoloogia (läti keeles) Läti keele morfoloogia (inglise keeles) Läti keele e-kursus (läti keeles) Riiklik Läti Keele Õppe Agentuur (vene, läti ja inglise keeles) Läti keele õppe materjalid (läti keeles) Läti-inglise, inglise-läti, läti-vene, vene-läti, läti-saksa, saksa-läti

Eesti-Läti sõnaraamat, Glosbe

21. Läti-eesti sõnaraamat. Latviešu-igauņu vārdnīca. [Latvian-Estonian dictionary] 22. Eesti Keele Instituudi tasuta keelenõuanne 23. Konguta Kooli aabits 24. „Heinrich Stahli tekstide sõnastik“ 25. Kinoteatri lavastus „Õpetaja Tammiku rehabiliteerimine. Kuidas saada heaks õpetajaks?“ (2015) 26. Reet Kasiku raamat

EESTI-INGLISE LIIKLUSKORRALDUSVAHENDITE SÕNASTIK

Eesti keele põhisõnavara sõnastik (2014) Algajatele keeleõppijatele (eeskätt A2 ja B1 tasemele) mõeldud õppesõnastik, kus märksõnad on varustatud heliga ja osa neist ka piltidega. Eesti keele seletav sõnaraamat (2009) Suurim eesti keele sõnaraamat, mis hõlmab kogu …