Nieuws

Matemaatilised ristsõnad | Matemaatika

matemaatilised ristsõnad
Kuni matemaatiline reegel peegeldab reaalset tegelikkust, pole see täpne; kuid nii kui matemaatiline reegel on täpne, ei peegelda see reaalset tegelikkust.

5. klass - Matemaatika

matemaatilised ristsõnad
JCross - ristsõnad. JMatch - vastavusharjutused. JMix - järjekorra moodustamise harjutused . MEMORIINI pildimängus kasuta Internet Explorerit! teema / pealkiri : JQuiz: JCloze: JCross: JMatch: JMix: Ajaühikud ja kalender : Ajaühikud ja kalender (mäng õhupallidega)

Sporditeemaline ristsõna | Sport - Kehaline kasvatus

eTwinningu keelealane projekt "Let`s go language!". Projektis osaleb 22 riigi koolide õpilased ja õpetajad. Projekti käigus tuleb õpilastel tõlkda inglise keelest oma emakeelde 10 …

Matemaatika mängud lastele. Peeter oja tartu ülikool

Koonga Põhikool MATEMAATILISED RISTSÕNAD 1. – 9. KLASSINI Natalja Koonga 2013

Tasuta matemaatika ja veebisaitide lugemine: lastele

5. klass Naturaalarvude liitmine ja lahutamine Naturaalarvude korrutamine ja jagamine Geomeetrilised kujundid Kümnendmurd Tehted kümnendmurdudega Risttahukas. Kuup Mitmesugust

MATEMAATILISED MÄNGUD - Matemaatika koolis

Taas traditsioonilised interaktiivsed ristsõnad: ristsõna 66, ristsõna 67, ristsõna 68, , ristsõna 69, ristsõna 70 Jätkame jaapani mõistatustega, sedapuhku siis kakuro mõistatused. Nendes mõistatustes tuleb leida ruutudesse sobivad numbrid, mis annaksid üleval või vasakul oleva summa.

matemaatika e-testid

Ristsõnas olevatel numbritel klõpsates näed ülesandeid. Arvuta, kirjuta ilmunud ruudustikku vastus sõnaga ja klõpsa nupul

NETI: /MEELELAHUTUS JA HOBID/Mälumäng ja Ristsõnad

Ei allu formuleerimisele. (N.sõnalised selgitused, definitsioonid) - märkmudelid (matemaatilised ka)-objekti mõtteline mudel, mis on esitatud valemite, jooniste, tabelite, graafikutena. -Matemaatiline mudel on märkmudel, kus originaali uurimine taandub matemaatiliste seoste uurimisele.

5.C KLASSIVEEB: TALVINE RISTSÕNA

Ristsõnad. Powered by Create your own unique website with customizable templates. Get Started

Calaméo - Matemaatika ristsõnad põhikoolile

2 - matemaatilised harjutused. Me võime alustada algtasemest, teha täiendusi ja lahutusi või kõrgemat taset, kus me teostame erinevaid mehhanisme hõlmavaid võrrandeid, et selgeks teha. Nad võivad olla kirja supid, ristsõnad, sudoku või harjutused, et leida erinevusi kahe pildi vahel. Nende elluviimiseks kulus meil lühike aeg, kuid

6. klass - Matemaatika

6. klass Harilikud murrud. Harilike murdude liitmine ja lahutamine Murdarvude teisendusi Harilike murdude korrutamine ja jagamine Protsentarvutus Ringjoon ja ring Kolmnurk Positiivsed ja negatiivsed

Matemaatilised meetodid loodusteadustes - Sarnased failid

Matemaatilised ristsõnad Tallinna Tehnikagümnaasium 6. klassi matemaatilised ristsõnad Uurimustöö Tallinn 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS .. 1. pdf. NATIONALITIES ristsõna NATIONALITIES Across Down 3. lätlane 1. egiptlane 9. portugallane 2. taanlane 11. leedulane 4. ameeriklane 13. kreeklane 5. türklane 14. itaallane 6. jaapanlane 15. sa

Matemaatilised ristsõnad - Sarnased failid

Deep Sea Duel"(raskusastmele tuleb lisada võimalus liita negatiivsed arvud ja/või kümmnendmurrud) Double the donuts"(näitab arvu 2 astme kasvu) Otter Rush"(ruudud ja kuubid) "Patterning the …