Nieuws

Maanteeameti e-teenindus

Sõiduki registreerimiseelne kontroll (enne külastust soovitame teha sõiduki eelregistreerimise taotlus e-teeninduses), Eestis registreeritud sõiduki või veesõiduki kontroll; info@mnt.ee. maantee@mnt.ee. teetasu@mnt.ee . Kasulik info: Eraelulise teabe kaitse. Pöördu Maanteeameti poole.

Sõidukikaardi taotlemine > Tallinn

mnt sõiduki
Sõiduki- või teenindajakaardist loobumine: Sõiduki- või teenindajakaardist loobumiseks saata vabas vormis digitaalselt allkirjastatud avaldus aadressil:takso@tallinnlv.ee või tuua avaldus paberkandjal ja allkirjastatult meie kontorisse Paldiski mnt 48a.

Maanteeameti e-teeninduse kasutamine - Sõiduki ost-müük

Sõiduki turvalise omanikuvahetuse müügilepingu sõlmimiseks, vastutaja kasutaja nõusoleku ja volituse andmiseks palume logida e-teenindusse ID-kaardiga või Mobiil-ID-ga. Need toimingud nõuavad digiallkirja. 10916 Tallinn) või e-posti (info@mnt.ee) teel. 9. Teenuse kasutaja on teadlik ja kinnitab, et Maanteeameti e-teeninduse

Sõiduki ost-müük | Maanteeamet

Sõiduki juhtimist keelav joobeseisund (1) Juht ei tohi olla joobeseisundis. Joobeseisund käesoleva seaduse tähenduses on alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine või muu sarnase toimega aine tarvitamisest põhjustatud terviseseisund, mis avaldub väliselt tajutavates häiritud või muutunud kehalistes või psüühilistes

Maanteeameti e-teenindus

mnt sõiduki
Kui oled autot ostmas või tahad lihtsalt meelerahuks oma sõiduki andmeid kontrollida, kasuta selleks allpool loetletuid viiteid. Viited auto taustakontrolli teostamiseks. Maanteeameti (mnt.ee) sõiduki taustakontroll. Eesti Liikluskindlustuse Fondi (lkf.ee) liikluskindlustuse kehtivuse kontroll

Maanteeamet

mnt sõiduki
Sõiduki taustakontroll. Otsing Eesti registris oleva või pärast 16.04.2010 kustutatud sõiduki registreerimismärgi ja/või VIN-koodi järgi – otsingu tulemusena kuvatakse sõiduki andmed, piirangud ja kasutusajalugu.; Otsing enne 16.04.2010 Eesti registrist kustutatud sõiduki VIN-koodi järgi - otsingu tulemusena kuvatakse sõiduki andmed, piirangud ja kasutusajalugu.

Sõiduki registreerimine liiklusregistris | Riigiteenused

Sõiduki võib, sõltumata selle registreerimiskohast, esitada korralisele ja erakorralisele ülevaatusele mistahes ülevaatuspunkti, kellel on õigus teostada selle kategooria sõiduki korralist ja erakorralist ülevaatust. Korduvülevaatuseks peab sõiduki esitama samasse ülevaatuspunkti, kus …

MÜÜGILEPING - TTJA

Sõiduki turvalise omanikuvahetuse müügilepingu sõlmimiseks, vastutaja kasutaja nõusoleku ja volituse andmiseks palume logida e-teenindusse ID-kaardiga või Mobiil-ID-ga. Need toimingud nõuavad digiallkirja. 10916 Tallinn) või e-posti (info@mnt.ee) teel. 9. Teenuse kasutaja on teadlik ja kinnitab, et Maanteeameti e-teeninduse

Maanteeamet - broneering.mnt.ee

Sõiduki toimingud (ei saa broneerida sõiduki kontrolliks) – omanikuvahetus, kasutajate muutmine, kontrolli läbinud sõiduki registreerimine, registreerimistunnistuse tellimine jne Välismaalt toodud sõiduki kontroll (enne külastust soovitame teha sõiduki eelregistreerimise taotlus e-teeninduses), Eestis registreeritud sõiduki kontroll

Images of Mountain Soiduki

Liikluses kasutatav sõiduk tuleb registreerida viie tööpäeva jooksul pärast sõiduki Eestis kasutusele võtmist (üldjuhul pärast sõiduki riiki sissetoomist või tollivormistamist). Sõiduk registreeritakse pärast registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli läbimist, kui see vastab nõuetele.

Riigilõivud | Maanteeamet

mnt sõiduki
Sõiduki müümisel välismaale tuleb külastada Maanteeameti teenindusbürood, kus sõiduki registreerimistunnistusele tehakse märge sõiduki Eestist väljaviimise kohta. Lisaks registreerimistunnistusele tuleb kaasa võtta ka sõiduki registreerimismärgid. Maanteeamet kustutab sõiduki registrist, misjärel te ei ole enam sõidukiga seotud.