Nieuws

Narva-Jõesuu – Travel guide at Wikivoyage
narva jõesuu vesi Narva linna joogiveeallikaks on Narva jõgi selle ülemjooksul, 26 km kaugusel Narva linnast. Vesi pumbatakse pumplas asuvate toorveepumpadega otse Narva jõest seal asuvate veevõtuvõrede kaudu toorveetorusse. Samade pumpadega juhitakse vesi omakorda 26 km pikkuse sama toorveetoru kaudu otse Narva veetöötlusjaama.

ILM.EE
Arengukava koostamisel on lähtutud AS-lt Narva Vesi ja Narva-Jõesuu Linnavalitsuselt saadud informatsioonist, varem koostatud uuringutest, projektidest ja planeeringutest ning Konsultandi isiklikest tähelepanekutest. AS Infragate Eesti Tallinn 2010 3.

Narva-Jõesuu SPA & Sanatorium
AS Narva Vesi kuulutab hankeplaani kohaselt välja rida hankeid, mille kuulutused ilmuvad kas käesoleval kodulehel, Riigihangete Ameti kodulehel riigihangete registris või Euroopa Liidu Teatajas sõltuvalt hankemenetlusest. Rahvusvaheline avatud riigihange "Narva-Jõesuu ÜVVK-süsteemide projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve

majade müük, Narva-Jõesuu - Flatfy.ee
Our company serves 1107 individuals and 773 legal entities in Narva and Narva-Jõesuu. Our major clients include Fortaco Estonia OÜ, Nakro Ltd. Narva Gate OÜ and Narva Power Plants Ltd. The source of drinking water for the city of Narva is the Narva River at its upper course.

Veemajandus - Narva-Jõesuu Linnavalitsus
toggle-navigation. Home; EST; RUS; Otsing Search

About us - Narva Vesi
AS Narva-Jõesuu Sanatoorium, Aia 3, 29023 Narva-Jõesuu, Estonia Info: (+372) 35 99 529, E-mail: info@narvajoesuu.ee

Images of Narva Jõesuu vesi
narva jõesuu vesi Uus pliit ja kamin-ahi. Vesi majas (kaev), soe vesi elektri boileriga . Kanalisatsioon lokaalne. Kuur. Hooldatud aed. Hea juurdepääs NarvaNarva-Jõesuu maanteelt. Kaugus Narva jõeni ca 800m, Narva Jõesuu randa ca 3 km, Narva piiripunktini ca 12 km, St. Peterburgi ca 150 km, Tallinnasse ca 210 km

Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
AS Narva-Jõesuu Sanatoorium, Aia 3, 29023 Narva-Jõesuu, Estonia Info: (+372) 35 99 529, E-mail: info@narvajoesuu.ee

Merepargi ApartHotel & Cafe, Narva-Jõesuu - Official Site
The main task of Narva Vesi Ltd. is to supply the towns of Narva and Narva-Jõesuu with drinking water and to treat wastewater. In spite of the sinuous course of history, the company has always been a reliable partner for its clients. Customers. Our company serves 1107 individuals and 773 legal entities in Narva and Narva-Jõesuu.