Nieuws

Home [mab.ee] põlva detailplaneering
Müüa maatükk, elamumaa, Tilsi, Põlva vald, Põlvamaa - Piirneb järvega Krunt 6 938 m², detailplaneering tehtud Pikkjärv järv , rannajoone pikkus 74 m, teed heas seisukorras, naabrid kõrval - Eesti Esimene Kinnisvaraportaal

Detailplaneeringud - Räpina Vallavalitsus
Lae ülesse kasutus- ja privaatsustingimuste dokument, millele teostaja peab andma nõusoleku geoarhiivi kasutajaks registeerimisel. Kasutus- ja privaatsustingimused:

Üldinfo - Põlva vald
Projekteerimistingimustega täpsustatud detailplaneeringud: Menetlusetapp: Ehitajate, Jaama ja Kase tänava pikenduse vaheline ala: projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamine kuni 23.12.2019, projekteerimistingimusi ei väljastatud

E V A L D - EOMAP
Detailplaneering on kehtestatud Põlva Vallavolikogu 16.08.2019 otsusega nr 1-3/35. Seletuskiri, situtatsioonijoonis, planeeringuala lähipiirkonna funtsionaalsete seoste joonis, olemasolev olukord, põhijoonis, tehnovõrkude joonis, planeeringu mahuline illustratsioon.. Planeeringuala suurus on ca 4500 m2 ning see hõlmab Põlva linnas Aasa tn 5a katastriüksust (katastritunnus 62001:002:0102

PÕLVA MAAKOND PÕLVA VALD EOSTE KÜLAS ASUVA …
Detailplaneering on tegemata, elamumaa kruntideks on kinnistud jagamata. Põlva valla üldplaneeringu kohaselt asuvad kinnistud vaikses Ähioru asumis (ehituslik piirkond nr 13, Lina-Ähnioru asum, E1 elamuala), Põlva keskusest ca 1 km kaugusel. Üldplaneeringu kohaselt on piirkonnas väljakujunenud ühtne hoonestuslaad ja ruumilised lahendused.

Põlva Kool põlva detailplaneering
Lae ülesse kasutus- ja privaatsustingimuste dokument, millele teostaja peab andma nõusoleku geoarhiivi kasutajaks registeerimisel. Kasutus- ja privaatsustingimused:

Müüa maatükk, elamumaa, Tilsi, Põlva vald, Põlvamaa
Põlva linnas asuva Lina tn 21 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põlva Vallavalitsus teatab Põlva linnas asuva Lina tn 21 katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisest. Detailplaneering kehtestati Põlva Vallavalitsuse 12.08.2020. a korraldusega nr 2-3/413.

Home [mab.ee]
Põlva maakond Põlva linn J.KÄISI 4 kinnistu detailplaneering Esimene köide - planeering Detailplaneeringu tellija: Põlva Linnavalitsus Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik: Põlva Maja OÜ Detailplaneeringu koostaja: Liisi Ventsel, Kinnisvarabüroo Hansamaa OÜ Tartu 2008

Müüa maatükk, ärimaa, Oja 9, Põlva linn, Põlva vald põlva detailplaneering
Ausamba pargi detailplaneering; Susliku kinnistu detailplaneering; Härsingu kinnistu detailplaneering; Aida kinnistu detailplaneering; Ruusa puhkeala detailplaneering; Kärbi detailplaneering; Vaata vanemaid planeeringuid siit