Nieuws

Küsimused ja vastused

Riigi Teataja otsinguabi: 620 8148 Tagasiside: e-kiri. Versioon 12.0.0 /otsingu_soovitused.json

Avaleht – Riigi Teataja

Riigi Teataja väljaandja esitab tagasi KO tervikteksti muutmiseks. KO viib sisse muudatused (mis on juba eelnevalt esitatud RT) ja saadab tagasi RT-sse. Tervikteksti muutmine on tehniline töö ning seda võiks kohe ära teha Riigi Teataja väljaandja. Kohaliku omavalitsuse esitatud muutva määruse alusel muudab Riigi Teataja väljaandja

Otsingutulemused – Riigi Teataja

Õppepuhkus on reguleeritud nii töölepingu seaduses kui täiskasvanute koolituse seaduses. Õppepuhkuse eesmärgiks on anda töötajale vaba aega õppimiseks. Koolitustel osalemiseks on töötajal õigus saada kalendriaasta jooksul õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva.

Täpne otsing – Riigi Teataja

Pärast 1969. aasta Hiina-Nõukogude piirikonflikti, eriti kahe suurima kommunistliku riigi kokkupõrget 1969. aasta märtsis Ussuuri/Wusuli jõel Damanski/Zhenbao saare ümbruses, võib aastaid 1985–1991 pidada kahe riigi suhetes sulaperioodiks.

Täiskasvanute koolituse seadus – Riigi Teataja õppepuhkus riigi teataja

Tulemus „3 “ (rahuldav ) – kui õpilane on omandanud kõik õpiväljundite 5.2 – 5.6 hindamiskriteeriumites kirjeldatud oskused ja sooritanud proovitöö lävendi tasemel.. Tulemus „4“ (hea) – kui õpilane on omandanud kõik õpiväljundite 5.2 – 5.6 hindamiskriteeriumites kirjeldatud oskused ja sooritanud proovitöö lävendist kõrgemal tasemel, mida iseloomustab

Koostama - 737 õppematerjali - Annaabi.ee

Mis on isikuandmete töötlemine? Isikuandmete töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel

Euroopa Liidu C 237/6. j - EUR-Lex

44 TÖÖHÕIVE JA TÖÖTINGIMUSED → 4406 tööhõive → kutseõpe → õppepuhkus. 04 POLIITIKA. 08 RAHVUSVAHELISED SUHTED. 10 EUROOPA ÜHENDUSED. 12 ÕIGUS. 16 MAJANDUS. 20 KAUBANDUS. 24 RAHANDUS. 28 SOTSIAALKÜSIMUSED. 32 HARIDUS JA KOMMUNIKATSIOON. 36 TEADUS. Riigi Teataja otsinguabi:

Mida peaks raamatupidaja teadma juurast õppepuhkus riigi teataja

1. peatükk Üldsätted § 1. Seaduse reguleerimisala (1) Täiskasvanute koolituse seadusega sätestatakse täiskasvanuhariduse valdkonna juhtimise alused, täienduskoolitusasutuse pidamise ja täienduskoolituse läbiviimise nõuded, õppija õigus õppepuhkusele, täienduskoolituse rahastamise alused ning riiklik ja haldusjärelevalve.

Diplomaatia.ee – news | Tartu Ülikool õppepuhkus riigi teataja

AJALOO KT KORDAMINE EESTI TAASISESEISVUMINE Muutused NSVLs Mihhail Gorbatsovi valitsusajal 1985 aastal sai NSV Liidu juhiks Mihhail Borgatsov. Selleks ajaks oli Nõukogude Liidu areng jõudnud ummikusse. Gotbatsov uuendustekava pidi tagama, et riigi majanduslik areng kiireneb. Päevakorda tõusis ka avalikustamine.

Avaliku teenistuse seadus ( terviktekst veebr 2001 )

Õppepuhkus. Töötajal ja avalikul teenistujal on õigus saada õppepuhkust tasemeõppe läbimiseks või täienduskoolitusel osalemiseks. Õppepuhkuse taotlemisel täienduskoolitusel osalemiseks tuleb arvestada, et seda pakuks täienduskoolitusasutuse pidaja ehk teisisõnu tegevusluba või majandustegevusteadet omav ettevõte/organisatsioon.

Images of Õppepuhkus Riigi Teataja

Täpne otsing. Täpse otsingu lehel on võimalik eraldi otsida avaldatud seaduste, üleriigiliste määruste, Vabariigi Valitsuse korralduste ja Riigikogu otsuste kõiki muudatusi sisaldavaid terviktekste, akti andja poolt vastuvõetud sõnastuses algtekste, kohaliku omavalitsuse üksuste algtekste ning moodulpäringuga õigusteavet teistelt veebilehtedelt.

Otsing - Tööelu.ee

Kaubanduskoja TEATAJA, esmaspäev, 13. märts 2006. Riigi toetusel loodame korraldada novembrikuus ühisstendi Rootsis toimuval ELMIA allhankemessil. Õppiva töötaja palk ja õppepuhkus

Teataja 5_2006 by Eesti Kaubandus-Tööstuskoda / Estonian

Personali Arenduskeskuse personalitöö koolitused. Kriis ja kiired muutused ühiskonnas toovad kaasa muutused töösuhetes.