Nieuws

Kategooria:Eesti seadused – Vikipeedia

Riigi Teataja väljaandja: 20.12.2019 13:52: Akt avaldatud Riigi Teatajas: Laadi alla ddoc/bdoc: Riigi Teataja väljaandja: 17.02.2020 16:07: Lisatud seosed rakendusaktile (§ 15 lg 5 p-d 1 ja 2 ning § 17 lg 5) Laadi alla ddoc/bdoc: Riigi Teataja väljaandja: 03.04.2020 15:38: Lisatud seosed rakendusaktile § 11 lõikes 4 ja § 16 lõikes 4

Ehitusseadustik – Riigi Teataja

Alamkategooriad. Selles kategoorias on ainult järgmine alamkategooria. Sulgudes on kategooriate (K), lehekülgede (L) ja piltide (P) arv.

Teeregister – Vikipeedia

Riigi Teataja väljaandja: 04.03.2015 14:57: Akt avaldatud Riigi Teatajas: Laadi alla ddoc/bdoc: Riigi Teataja väljaandja: 23.03.2015 15:34: Lisatud jõustumise kuupäev: Laadi alla ddoc/bdoc: Riigi Teataja väljaandja: 31.03.2015 10:30: Parandatud ilmne ebatäpsus § 141 teksti osas "§-des 134–140" Laadi alla ddoc/bdoc: Riigi Teataja

Ehitus - Jõhvi vallavalitsus

List of URLs, ordered from newer to older. 17 Mar 2020 01:04. Eesti numeratsiooniplaan – Riigi Teataja https://www.riigiteataja.ee/akt/123052018005

Elutähtis teenus – Vikipeedia

Lihtne otsing seaduste ja üleriigiliste määruste terviktekstide pealkirjadest. Täpne otsing; Liigitus. Süstemaatiline liigitus; Kronoloogia; Eurovoc; KOV määruste valdkondlik liigitus

Omanikujärelevalve – Vikipeedia

riigi teataja ehitusseadustik Päästeala reguleerivate õigusaktide allikaks on Riigi Teataja. Õigusaktide täistekstid asuvad Riigi Teataja koduleheküljel www. riigiteataja. ee. Soovitame enne lugemist avanenud õigusaktide kehtivust kontrollida. Üldine. Päästeseadus. Päästeteenistuse seadus. Siseministri 03. 10. 2014. a määrus nr 42 „Päästeameti põhimäärus“ on leitav SIIT.

Images of Riigi Teataja Ehitusseadustik

Täpne otsing. Täpse otsingu lehel on võimalik eraldi otsida avaldatud seaduste, üleriigiliste määruste, Vabariigi Valitsuse korralduste ja Riigikogu otsuste kõiki muudatusi sisaldavaid terviktekste, akti andja poolt vastuvõetud sõnastuses algtekste, kohaliku omavalitsuse üksuste algtekste ning moodulpäringuga õigusteavet teistelt veebilehtedelt.

Väikeehitiste rajamine tuleb kaitselal ikkagi

riigi teataja ehitusseadustik Riigi Teataja. 100 aastat tagasi, 1920. aasta 15. juunil, võttis Asutav Kogu vastu Eesti esimese põhiseaduse. Vaata täpsemalt pohiseadus100.. Kõik varasemad Eesti Vabariigi põhiseadused on kättesaadavad ka Riigi Teatajast.. Koroonaviiruse leviku tõkestamise õigusaktide terviktekstid

Sellest aastast on kõik Eesti seadused inglise keeles

List of URLs, ordered from newer to older. 17 Mar 2020 01:04. Eesti numeratsiooniplaan – Riigi Teataja https://www.riigiteataja.ee/akt/123052018005

Ehitusseadustik – Riigi Teataja

riigi teataja ehitusseadustik Omanikujärelevalve on ehitusseadustikust tulenev tellija kohustus teha ehitamise üle kontrolli. Ehitusloakohustusliku ehitise rajamisel või ehituskohustusliku tee ehitamisel on tellijal kohustus kaasata ehitusprotsessi kvalifikatsiooniga pädev isik, kes kontrollib ehitamist.