Nieuws

Äriregistri ettevõtjaportaal äriregister ettevõtjaportaal
Tere tulemast Ettevõtjaportaali! e-äriregistri ettevõtjaportaal on keskkond, mis võimaldab esitada Maakohtu registriosakonnale avaldusi, dokumente ja majandusaasta aruandeid elektrooniliselt.

Äriregistri teabesüsteem
Juriidilise isiku loomine on e-äriregistri ettevõtjaportaalis tehtud lihtsaks ja arusaadavaks, et hõlbustada keeruka protsessi läbimist. Kasutades standardlahendusi on võimalik ettevõte registreerida ilma notari abita, mis võimaldab interneti vahendusel uue ettevõtte luua maksimaalselt ühe tööpäeva jooksul.

e-ariregistri ettevotjaportaal - SlideShare äriregister ettevõtjaportaal
Ettevõtjaportaal on keskkond, mis võimaldab registrile elektrooniliselt esitada majandusaasta aruandeid ja dokumente. Portaali kaudu saab esitada avaldusi uue juriidilise isiku registreerimiseks, registriandmete muutmiseks, likvideerimiseks ja registrist kustutamiseks ning määrata enda asutuse andmekaitsespetsialisti.

E-äriregistri ettevõtjaportaal on maailma kõige kiirem
äriregistri ettevõtjaportaal umbes vist

Päringud | RIK äriregister ettevõtjaportaal
Central Commercial Register is an online service based on the central database of Estonian registration department of the court. The central database includes digital data from the commercial register, the commercial pledge register, the register of state agencies and local government institutions, the register of non-profit associations and foundations.

Ettevõtjaportaal | Justiitsministeerium äriregister ettevõtjaportaal
The Company Registration Portal can be used to establish new businesses, non-profit organizations, state agencies or local government institutions, and to submit applications to …

E-äriregistri ettevõtjaportaal on maailma kõige kiirem
ettevotjaportaal.rik.ee Rank: (Rank based on keywords, cost and organic traffic) n/a Organic Keywords: (Number of keywords in top 20 Google SERP) 0 Organic Traffic: (Number of visitors coming from top 20 search results) 0 Organic Cost: ((How much need to spend if get same number of visitors from Google Adwords) $0.00 Adwords Keywords:

Äriregistri ettevõtjaportaal äriregister ettevõtjaportaal
Ettevõtjaportaal on keskkond, kus saab äriregistrile esitada elektrooniliselt majandusaasta aruandeid ja dokumente. Samuti on võimalik esitada uue ettevõtte registreerimise, registriandmete muutmise, likvideerimise ja registrist kustutamise avaldust. Ettevõtjaportaali siseneda ja …

Äriregistri ettevõtjaportaal äriregister ettevõtjaportaal
Ettevõtjaportaal on keskkond, mis võimaldab registrile esitada majandusaasta aruandeid ja dokumente elektrooniliselt. Portaali kaudu saab esitada avaldusi uue juriidilise isiku registreerimiseks, registriandmete muutmiseks, likvideerimiseks ja registrist kustutamiseks.

Rik.ee - Ettevotjaportaal: Äriregistri ettevõtjaportaal
E-äriregister koondab andmed kõigi Eestis registreeritud juriidiliste isikute kohta. Infosüsteemis saab lisaks äri- ja mittetulundusühingutele, korteriühistutele ning sihtasutustele vaadata ka riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ning põhiseaduslike institutsioonide andmeid.

Ettevõtjaportaal | RIK
Portaalis saab esitada avaldusi uue äriühingu, riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse, füüsilisest isikust ettevõtja või mittetulundusühingu registreerimiseks, registriandmete muutmiseks, likvideerimiseks ja kustutamiseks ning teatada korraga nii avalikkusele kui Andmekaitse Inspektsioonile andmekaitsespetsialisti määramisest.