Nieuws

Mootorsõidukite jaemüügi juhendi kinnitamine sõiduki ostu-müügileping
ja OSTJA kohustub sõiduki vastu võtma ja tasuma ostuhinna_____EEK . 2. Koos sõidukiga annab MÜÜJA OSTJALE üle sõiduki registreerimistunnistuse ja muud sõidukit puudutavad dokumendid. 3. MÜÜJA kinnitab, et käesoleva Müügilepingu järgi üleantav sõiduk on MÜÜJA ainuomandis ja müüdaval sõidukil ei ole kolmandatel isikutel

MÜÜGILEPING - luxlimu
Sõiduki registreerimiseks on vaja korrektseid dokumente ning sõiduk peab olema tehniliselt korras. Vajalike dokumentide ning tehniliste nõuete kohta lugege täpsemalt siit.. Kõige mugavam on esitada dokumendid Maanteeametile kontrollimiseks läbi sõidukite eelregistreerimise e-teeninduses.Saades Maanteeametilt e-teeninduses dokumentide osas rohelise tule, võite esitada sõiduki

Dokumendinäidised - EAS sõiduki ostu-müügileping
Avaleht » Dokumendid » Auto ostu-müügileping. Sõiduki müügilepingu vormistamiseks läheb vaja uue ja vana omaniku, aga ka transpordivahendi andmeid. Auto ostu-müügilepingu vormistamiseks vajalikud andmed. müüja isikukood (juriidilise isiku puhul registrikood) ja aadress (vajadusel ka esindaja);

Maanteeamet
kohustub sõiduki vastu võtma ja tasuma ostuhinna _____EUR . 2. Koos sõidukiga annab MÜÜJA OSTJALE üle sõiduki registreerimistunnistuse ja muud. sõidukit puudutavad dokumendid. 3. MÜÜJA . kinnitab, et käesoleva müügilepingu järgi üleantav sõiduk on . MÜÜJA

Ostu-müügi leping ehk müügileping sõiduki ostu-müügileping
Volikiri sõiduki kasutamiseks - volitus sõiduki kasutamiseks. Volikiri ARK registritoimingute tegemiseks. Taotlus registeerimis numbrimärgi dublikaadi jaoks. Sõiduki müügileping - ostu-müügileping. Toote, eseme müügileping (eraisikult ostes)

Images of sõiduki ostu-müügileping
ja OSTJA kohustub sõiduki vastu võtma ja tasuma ostuhinna _____EUR . 2. Koos sõidukiga annab MÜÜJA OSTJALE üle sõiduki registreerimistunnistuse ja muud sõidukit puudutavad dokumendid. 3. MÜÜJA kinnitab, et käesoleva müügilepingu järgi üleantav sõiduk on MÜÜJA ainuomandis ja müüdaval sõidukil ei ole kolmandatel isikutel

Auto ostu-müügileping - vormistamine ja näidis – Teadmiseks.ee
Sõiduki turvalise omanikuvahetuse müügilepingu sõlmimiseks, vastutaja kasutaja nõusoleku ja volituse andmiseks palume logida e-teenindusse ID-kaardiga või Mobiil-ID …

Maanteeameti e-teenindus
Sõiduki kasutamise volikiri. Kui sõiduki juht ei ole selle sõiduki omanik või tema nimi ei ole kantud sõiduki registreerimistunnistusele sõiduki kasutajana, peab tal kaasas olema sõiduki kasutamise volikiri. Volikirja ei ole vaja, kui sõiduki omanik või sõiduki registreerimistunnistusele sõiduki kasutajana kantud isik on kaassõitja.

Dokumendinäidised - EAS
Sõiduki müümisel välismaale tuleb külastada Maanteeameti teenindusbürood, kus sõiduki registreerimistunnistusele tehakse märge sõiduki Eestist väljaviimise kohta. Lisaks registreerimistunnistusele tuleb kaasa võtta ka sõiduki registreerimismärgid. Maanteeamet kustutab sõiduki registrist, misjärel te ei ole enam sõidukiga seotud.

Sõiduki ost-müük | Maanteeamet sõiduki ostu-müügileping
Ostu-müügi lepingu ehk müügilepingu järgi kohustub müüja asja üle andma ostja omandusse, ostja aga kohustub asja vastu võtma ja maksma selle eest ostuhinna.

Blanketid | Maanteeamet sõiduki ostu-müügileping
kohustub sõiduki vastu võtma ja tasuma ostuhinna _____EUR . 2. Koos sõidukiga annab MÜÜJA OSTJALE üle sõiduki registreerimistunnistuse ja muud. sõidukit puudutavad dokumendid. 3. MÜÜJA . kinnitab, et käesoleva müügilepingu järgi üleantav sõiduk on . MÜÜJA