Nieuws

Õppetoetus | Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti Maaülikool on ainus ülikool Eestis, mis kuulub põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas maailma 100 parima ülikooli edetabelisse, olles 51.-100. Vajaduspõhine õppetoetus. Vajaduspõhist õppetoetust makstakse üliõpilasele, kes vastab kõigile kolmele alljärgnevale tingimusele: Tartu Tehnikakolledž

Images of Tartu Ülikool Vajaduspõhine Õppetoetus

Doktoranditoetuse määramist ja maksmist reguleerib stipendiumi ja õppetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord. NB! Üliõpilasel on kohustus teavitada valdkonna dekanaati, kui üliõpilane saab õppetoetust välisriigi valitsuselt, rahvusvaheliselt või valitsustevaheliselt organisatsioonilt või koostööprogrammi esinduselt.

Üliõpilane ja raha | Tartu Ülikool

tartu ülikool vajaduspõhine õppetoetus
Vajaduspõhine õppetoetus Vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengeid toetab riik kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmisel. Vajaduspõhise õppetoetuse eesmärk on aidata neid üliõpilasi, kelle leibkond ei suuda neid toetada, motiveerida neid täiskoormusega ja edukalt õppima ning õppekava nominaalkestusega läbima.

Eesti Maaülikool

Täiskoormusega õppides täidab üliõpilane iga õppeaasta lõpuks õppekava arvestuslikust mahust vähemalt 75% (45 EAP õppeaastas), osakoormusega õppides jääb õppemaht 50% ja 75% vahele (30 - 44 EAP õppeaastas).. Ülikool võib nimetada õppekavad, mille alusel saab läbi viia ainult täiskoormusega õpet, ja õppekavad, mille alusel läbiviidavale täiskoormusega õppele esitatakse

Vajaduspõhine eritoetus | Tartu Ülikool

tartu ülikool vajaduspõhine õppetoetus
Vajaduspõhine õppetoetus; Vajaduspõhine eritoetus; Erivajadustega üliõpilaste stipendium; Asukoht: Lossi 36-102, Tartu Postiaadress: Ülikooli 18, 50090 Tartu. Õppejõukoolituse peaspetsialist Mari Karm Tartu Ülikool Ülikooli 18 50090 TARTU info

Õppetasud | Tartu Ülikool

Vajaduspõhise eritoetuse taotlus ja lisadokumendid esitada nõustamiskeskusesse (TÜ raamatukogu 3. korrus, W. Struve 1-449, tel 737 5200).. T, K, N kell 13.00-16.00. eritoetus [ät] ut.ee. Palume üliõpilasel kõik elektroonsed dokumendid (sh teiste pereliikmete tõendid) saata oma nime alt ning korraga.

Õpetamisalase arengu analüüs | Tartu Ülikool

Tartu Ülikool on Eesti suurim täiendusõppe pakkuja. 2019. aastal täiendas oma oskusi ja teadmisi enam kui 1300 kursusel ligi 37 000 õppijat.

Senat | Tartu Ülikool

Vajaduspõhine õppetoetus Vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengeid toetab riik kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmisel. Vajaduspõhise õppetoetuse eesmärk on aidata neid üliõpilasi, kelle leibkond ei suuda neid toetada, motiveerida neid täiskoormusega ja edukalt õppima ning õppekava nominaalkestusega läbima.

Vajaduspõhine õppetoetus | Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Vajaduspõhine õppetoetus. Vajaduspõhist õppetoetust saab taotleda üliõpilane (välja arvatud doktorant), Tartu Ülikool Ülikooli 18 50090 TARTU info [ät] ut.ee Infotelefon 737 5100

Vajaduspõhine õppetoetus - Eesti Maaülikool

tartu ülikool vajaduspõhine õppetoetus
Vajaduspõhine õppetoetus. Alates 2013/2014. õppeaastast toetab riik vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengeid kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmisel. Vajaduspõhine õppetoetus on kehtestatud õppetoetuste ja õppelaenu seadusega.. Alates 2016/2017. õppeaastast saavad vajaduspõhist õppetoetust taotleda ka üliõpilased, kes immatrikuleeriti enne …

Vajaduspõhine õppetoetus | Tartu Ülikool

tartu ülikool vajaduspõhine õppetoetus
Magistriõppes on õpinguid jätkama oodatud bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppe lõpetanud, et omandada erialane kõrgkvalifikatsioon. Õppetöö magistriõppes toimub päevaõppes või sessioonõppes.

Aastaauhinnad | Tartu Ülikool

Vajaduspõhist eritoetust saab taotleda üliõpilane (välja arvatud doktorant), kes on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või ajalise või tähtajalise elamisõiguse alusel, kes ei ole akadeemilisel puhkusel, kelle õppeaeg ei ole ületanud õppekava nominaalkestust, kes õpib täiskoormusega ja täidab õppekava nõudeid 75%

Vajaduspõhine eritoetus | Tartu Ülikool

Eesti Maaülikool on ainus ülikool Eestis, mis kuulub põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas maailma 100 parima ülikooli edetabelisse, olles 51.-100. Vajaduspõhine õppetoetus. Vajaduspõhist õppetoetust makstakse üliõpilasele, kes vastab kõigile kolmele alljärgnevale tingimusele: Tartu Tehnikakolledž

Vajaduspõhine õppetoetus - Eesti Maaülikool

Senat on ülikooli akadeemiline otsustuskogu, mida juhib rektor Toomas Asser. Senat vastutab ülikooli õppe- ning teadus- ja arendustegevuse eest ning tagab selle kõrge kvaliteedi.