Nieuws

Kokk | Töötukassa

tervisetõend inglise keeles Tervisetõend on aluseks mitmesuguste lubade, tunnistuste jms saamiseks. Tervisetõendite väljastamise eeldusteks on: TD-d saab täita kas eesti, vene või inglise keeles. TD vormi (sh eesti, vene või inglise keeles) saab välja printida tervisetõendi väljastaja registratuurist, patsiendiportaalist, arstiportaalist või …

Tervisetõendid ja nende väljastamise juhend

Sihtasutus Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskus. Kandideerimise tähtaeg: 19.11.2020. Töökoha aadress: Järva maakond, Järva vald, Mägede küla, Valgehobuse

Jüri Tervisekeskus » Avaleht » Teenused » Hinnakiri

Tervisetõend on dokument, millega tõendatakse tervisetõendi taotleja tervislik seisund. TD-d saab täita kas eesti, vene või inglise keeles. TD vormi (sh eesti, vene või inglise keeles) saab tervisetõendi väljastaja registratuurist (kui registratuur puudub, siis tervisetõendi väljastajalt), samuti …

Eesti-Inglise-Eesti sõnaraamat / Estonian-English-Estonian

täitma tõlge sõnaraamatus eesti - inglise Glosbe andmetel. et g) ümbertöötamine ning plutooniumi ladustamine peaks toimuma üksnes pärast seda, kui asjaomase poole tuumaenergiaprogrammi kohta antav teave on kätte saadud, suunistes sätestatud ettevõtted, kokkulepped ja muu teave on selgunud või kätte saadud ning pooled on nõustunud, et ümbertöötamine ning plutooniumi ladustamine

Rahvusvaheline juhiluba | Maanteeamet

tervisetõend inglise keeles [IES] Inglise-eesti masintõlkesõnastik. Päring: osas

Tervisetõendi koostamise juhend

kinnitama tõlge sõnaraamatus eesti - inglise Glosbe andmetel. et kinnitab veel kord toetust inimõiguste olukorra üldise korrapärase läbivaatamise mehhanismile, hindab kõrgelt nimetatud mehhanismi väärtuslikku tööd ning kutsub liikmeid üles oma üldise korrapärase läbivaatamise mehhanisme aktiivselt ette valmistama, kaasates sellesse kodanikuühiskonna esindajad, osalema üldise

Tervisetõend | Tervisekontroll | Tervisetõendid tööle

Tervisetõend on dokument, millega tõendatakse tervisetõendi taotleja tervislik seisund. Tervisetõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja. TD-d saab täita kas eesti, vene või inglise keeles. TD vormi (sh eesti, vene või inglise keeles) saab välja printida tervisetõendi väljastaja registratuurist, patsiendiportaalist

Mootorsõidukijuhi tervisetõendi vormistamine – Merekiviarstid

* Digitaalne tervisedeklaratsioon ** Tõendite väljastamise tasu sätestatud Ravikindlustuse seadusega § 73 Dokumendi väljastamise tasu (1) Väljastatud dokumendi eest võib tervishoiuteenuse osutaja nõuda kindlustatud isikult mõistlikku tasu.

Blanketid | Maanteeamet

Tervisetõend noorsportlastele Alla 3 treeningkorra (sh võistlused) nädalas treenivad noorsportlased kuuluvad jälgimisele perearsti poolt tavatervisekontrolli käigus. Noorsportlased, kelle treeningkoormus on suurem kui 3 treeningkorda nädalas (1 kord = 60min), peavad tervisetõendi saamiseks pöörduma spordiarsti vastuvõtule.

Austria saatkond Tallinnas – Österreichische Botschaft Tallinn

Laagrisse saabumisel peab noorel kaasas olema eesti-, vene- või inglisekeelne tervisetõend. Muus keeles tõendi korral peab see olema varustatud eestikeelse tõlkega. NB! Sõidupiletid laagrisse tulevatele noortele ei hüvitata. Integratsiooni Sihtasutus korraldab laagreid alates 2000. aastast.

Täitma on Inglise, tõlge, Eesti-Inglise Sõnaraamat - Glosbe

Autojuhi tervisetõend. Perearst saab anda tervisetõendit A-, AM-, B-, BE-, C- ja CE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, välja arvatud B-kategooria takso ning A-, B- ja C-kategooria alarmsõiduki juhid, ja T-kategooria traktori ning liikurmasinate juhtidele. · inglise keeles: Tervisedeklaratsioon.eng.

Tervisetõendid – OÜ Flomed

tervisetõend inglise keeles Märkus: Selle tulemusena tekib eeltäidetud ehk taotlemisel tervisetõend, mida näeb arst, kelle juurde taotleja läheb teostama vajalikku tervisekontrolli ning saama tervisetõendile otsust; vene või inglise keeles. TD vormi (sh eesti, vene või inglise keeles) saab välja printida tervisetõendi väljastaja registratuurist,

Jõhvi Tervise keskus OÜ - Autojuhilubade tervisetõendi

tervisetõend inglise keeles TD-d saab täita kas eesti, vene või inglise keeles. TD vormi (sh eesti, vene või inglise keeles) saab tervisetõendi väljastaja registratuurist (kui registratuur puudub, siis tervisetõendi väljastajalt), samuti saab selle vormi välja printida Riigi Teatajast, patsiendiportaalist või Eesti …

Väliseesti noorte keelelaagrid | INSA

tervisetõend inglise keeles tuleb esitada tervisetõend negatiivse molekulaarbioloogilise SARS-CoV-2 testi kohta inglise /saksa keeles, mis ei tohi olla vanem kui kolm päeva (proovi andmisest) või jääda koheselt 10-päevasesse kohustuslikku karantiini; Kui testimine välismaal ei peaks olema võimalik,