Nieuws

Tervisetõend | Maanteeamet
Koolituse ajal peab kehtima mootorsõidukijuhi tervisetõend. Esmane juhiluba vahetatakse Maanteeameti Liiklusregistri büroos juhiloaks ümber isikul, kelle alaline elukoht on Eestis. Piiratud juhtimisõigusega isik ei või koolitusel osaleda lõppastmekoolituse mõistes. Enesetäiendamiseks aga küll!

Juhilubade vahetamisel tuleb tervisetõendi tarvis eeltäita tervisetõend juhiluba jaoks
Tervisetõend. TERVISEKONTROLL TERVISETÕENDI JAOKS . Tervisekontroll on vajalik isiku tervisliku seisundi ja selle sobivuse tõendamiseks vastaval erialal töötamiseks (teenindaja, haridustöötaja, sotsiaalhooldaja, meditsiinitöötaja, kutseline mootorsõidukijuht, meremees). Tervisekontrolli läbimisel väljastab töötervishoiuarst tervisetõendi.

Leedevälja Autokool OÜ
Lõppaste (juhiluba) € Lõppastme õppemaks: 9: Lõppastme koolitus (libedasõit- ja praktikum Pärnus) E-R / L-P *** 76 / 80 : Riigilõiv € Juhiluba: 20 : Muud teenused € Automaatkäigukastiga auto rent riikliku sõidueksami jaoks (oma õpilastele I X tasuta) 25: Lisasõidu tund manuaal- või automaatkäigukastiga autoga (a 45 min) 20

Images of Tervisetõend Juhiluba Jaoks tervisetõend juhiluba jaoks
Põhimõtteliselt peaks nii olema jah, et kui kaob mingi konkreetse kategooria jaoks oleva tervisetõendi kehtivus, siis enam nende kategooriate alla minevaid sõidukeid juhtida ei tohi. Kehtivusajata tõend kehtib aga juhilubade kehtivusaja lõpuni.

Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja
Kui aga tervisetõend veel kehtib, siis pole tarvidust seda uuesti taotleda. Tervisetõendi kehtivust saab kontrollida maanteeameti e-keskkonnas. Kui tervisetõend on vajalik, tuleb seda taotleda aadressil www.digilugu.ee, kus saab täita digitaalset tervisedeklaratsiooni. See tuleb …

Plastikust load, tervisetõend ja nende kehtivus - Biker.ee
Kui aga tervisetõend veel kehtib, siis pole tarvidust seda uuesti taotleda. Tervisetõendi kehtivust saab kontrollida maanteeameti e-keskkonnas. Kui tervisetõend on vajalik, tuleb seda taotleda aadressil www.digilugu.ee, kus saab täita digitaalset tervisedeklaratsiooni. See tuleb …

Tervisetõend ja juhiloa kehtivus - automoto
Uus juhiluba väljastatakse vaid neile autojuhtidele, kel on kehtiv tervisetõend. Tervisetõendi kehtivuse kohta näeb informatsiooni samuti maanteeameti e-teeninduses. Kui see peaks olema aegunud, siis peab suunduma perearsti visiidile, kes väljastab uue tervisetõendi.

MEELDETULETUS: kuidas kontrollida, kas tervisetõend ja
Autokooli tervisetõend tuleb koolitajale esitada enne õpingute algust. Seda saab teha kas paberkujul või digitaalselt. Autokool vajab tervisetõendi otsust (jah/ei), ehk siis ainult esilehte. Selle saad välja printida või digitaalselt alla laadida aadressilt www.digilugu.ee. Autokool ei säilita ega …

B-kategooria lõppaste – Autosõit tervisetõend juhiluba jaoks
Paljude ametikohtade või teatud tegevuste puhul, näiteks autojuhtimine ja relva omamine, nõuab seadus tervisetõendit, mis tunnistab, et inimesel pole luba välistavaid terviseprobleeme. Patsiendi tervisest ülevaate saamiseks teevad arstid tervisekontrolli. Kuidas loa taotlemine käib ja mida tervisekontroll sisaldab, räägib lähemalt Confido keskuse õde Hille Alamaa.

Riik soovib tervisehädadega inimeselt juhiloa ära võtta
Tervisetõend. TERVISEKONTROLL TERVISETÕENDI JAOKS . Tervisekontroll on vajalik isiku tervisliku seisundi ja selle sobivuse tõendamiseks vastaval erialal töötamiseks (teenindaja, haridustöötaja, sotsiaalhooldaja, meditsiinitöötaja, kutseline mootorsõidukijuht, meremees). Tervisekontrolli läbimisel väljastab töötervishoiuarst tervisetõendi.

Tervisetõendid
Pärnu mnt keskus Jalgpalli 1/ Pärnu mnt 102C, Tallinn Tel 605 1500 estonia@qvalitas.ee. Narva mnt keskus Narva mnt 7, Tallinn Tel 605 1500 kesklinn@qvalitas.ee

Tervisetõend - Perekooli Foorum
Kui 2016. aastal oli 65-aastaseid ja vanemaid liiklusõnnetuse põhjustajaid 2505, siis 2019. aastal tõusis see arv 3330 inimeseni. Perearstide sõnul esineb olukordi, kus inimesel tuleks autojuhiloa jaoks vajalik tervisetõend enneaegselt peatada, kuid võimalus selleks lihtsalt puudub.