Nieuws

Töölepingu lõpetamise kord | IURING Õigusbüroo

Lahkumisavalduse (töölepingu lõpetamise) näidis. Link allalaadimiseks: lahkumisavalduse näidis (PDF), lahkumisavaldus (DOC). Meist. Teadmiseks.ee veebileht on mõeldud külastajatele kasuliku teabe pakkumiseks erinevaid arvutusi võimaldavate kalkulaatorite ja muu informatsiooni näol. Navigatsioon.

Avaleht « Advokaadibüroo HETAAdvokaadibüroo HETA

Töölepingu ülesütlemine katseajal Viimati uuendatud: 25.10.2017 Katseaeg on ette nähtud selleks, et töötaja saab katseaja käigus hinnata, kas ta suudab ja tahab kokkulepitud tööd teha.

Lahkumisavalduse kirjutamine ja näidis – Teadmiseks.ee

Töölepingu lõpetamine kohtus või töövaidluskomisjonis (1) Kui kohus või töövaidluskomisjon tuvastab, et töölepingu ülesütlemine on seadusest tuleneva aluse puudumise või seaduse nõuetele mittevastavuse tõttu tühine või vastuolu tõttu hea usu põhimõttega tühistatud, loetakse, et leping ei ole ülesütlemisega lõppenud.

Katseaeg, töölepingu lõpetamine katseajal | Juristaitab

LEPINGU LÕPETAMINE. Pooltel on õigus käesolev Leping ühepoolselt üles öelda töölepingu seaduses ettenähtud alustel ja korras. Pool on kohustatud Töölepingu ülesütlemisest ette teatama töölepingu seaduse §-des 96, 97, 98 või 103 ettenähtud aja võrra.

Mida teha, kui töötaja tervis pärsib töötamist?

Töölepingu lõpetamine. 24 Apr 2017, 02:46 Küsimus tähtajalise töölepingu lõpetamise kohta. Nimelt olen võetud lapsehoolduspuhkusel oleva inimese asendamise ajaks tähtajalise lepinguga. Olen ka ise natuke uurinud ja kas mul on õigus, et sel juhul on võimalik tööleping üles öelda ka korraliselt,

Töölepingu lõpetamine katseajal - RMP.ee

töölepingu lõpetamine katseajal 2017 Käesolevas artiklis käsitleme tingimusi, kuidas on korrektne läbi viia töötajaga töölepingu lõpetamine katseajal. Katseaja tingimused ja eesmärk Töölepingu seaduse (TLS) kohaselt kohaldatakse töötaja suhtes nelja (4) kuu pikkust katseaega, kui pooled ei ole kokku leppinud lühemas katseajas või katseaja kohaldamata jätmises.

Töölepingu lõpetamine katseajal | IURING Õigusbüroo

Katseajal toimub töölepingu lõpetamine lihtsustatud korras. Nii töötaja kui tööandja saavad katseajal töölepingu lõpetada teatades sellest 15 päeva ette. Ülesütlemisavalduse võib anda katseaja jooksul, s.t et ülesütlemisavaldus on kehtiv, kui see on antud katseaja viimasel päeval.

Töölepingu ülesütlemine katseajal - Tööelu.ee

töölepingu lõpetamine katseajal 2017 Uus töölepingu seadus (TLS) on varsti juba kaks aastat kehtinud ja võiks arvata, et töösuhte pooltel – tööandjal ja töötajal – on tekkinud teatav oskus uutes keerulistes juriidilistes terminites orienteeruda. Paraku tuleb juristidele siiski pidevalt selleteemalisi küsimusi, kirjutab tööinspektsiooni jurist Neenu Pavel.

Katseaja kohaldamine ja töölepingu lõpetamine katseajal

Töölepingu võib katseajal üles öelda vähemalt 15-kalendripäevase etteteatamistähtajaga töölepingu seaduse (TLS) § 96 kohaselt. Kui etteteatamistähtaega ei järgita, peab teisele lepingupoolele maksma TLS § 100 lõikes 5 toodu järgi hüvitist ulatuses, mida tal …

Töölepingu lõpetamine katseajal - RMP.ee

DOKUMENTIDE NÄIDISED AVALDUSED Tulumaksuvaba miinimumi avaldus Puhkuseavaldus Puhkuse-ja-lapsepuhkuse-avaldus Tasustamata puhkuseavaldus Töötaja avaldus töölepingu lõpetamiseks TÕEND LEPINGUD Tööleping Tööleping klienditeenindaja Tooleping tootmises Töölepingu muutmine Töölepingu lõpetamine poolte kokkuleppel Töölepingu lõpetamine erakorraliselt Töölepingu