Nieuws

Osaline töövõimetus: töölepingu lõpetamine
töötaja töölepingu lõpetamine
Kui töötaja teatab töölepingu lõppemisest ette vähem kui 30 kalendripäeva, on tööandjal õigus nõuda seetõttu tekkinud kahju hüvitamist. Tööandja võib nõuda töötajalt hüvitist, kui tööandja tõendab, et töötaja süüline enne etteteatamistähtaja möödumist töölt lahkumine põhjustas talle kahju. Otsene kahju võib sellistes olukordades olla näiteks teenuse

Töölepingu lõppemine, lõpetamine, ülesütlemine
töötaja töölepingu lõpetamine
Esmalt olen välja toonud lõpetamise aluse ja selle all täpsustuse(d). Kui on vaid üks täpsustus, siis on valikut teha lihtne. Kui aga täpsustuste valik on suurem (nt töötaja ja tööandja algatusel töösuhte lõpetamine), on mõistlik kindlasti vastava töölepingu seaduse regulatsiooniga tutvuda, et …

Töötamise registreerimine töötamise registris | Veebisekretär
töötaja töölepingu lõpetamine
Töölepingu lõpetamise alused jagunevad laias laastus kaheks: korraline lõpetamine ja erakorraline lõpetamine. Töölepingut saab korraliselt lõpetada ainult töötaja. Erakorraliselt saavad lepingu lõpetada nii töötaja kui ka tööandja. Töölepingu seaduses on välja toodud alused, mille põhjal saab tööandja lepingu erakorraliselt lõpetada. Kõige levinum töölepingu

Dokumendinäidised - EAS
töötaja, õigusi töölepingu ülesütlemisel. Nii sisaldab iga õiguskord reegleid ehk ülesütlemiskaitse norme, mis näevad ette kohustuslikke käitumisjuhiseid, mida tööandjal tuleb töösuhte ülesütlemisel järgida.2 1.juulil 2009. aastal jõustunud TLS-i aluseks on võetud turvalise paindlikkuse (flexicurity) kontseptsioon. See tähendab, et töösuhte regulatsioon peab võimaldama

Töölepingu lõpetamine töötaja soovil - RMP.ee
Vastus: Töölepingu lõpetamine sõltub sellest, kas töötaja reaalselt saab oma tööd teha või mitte. Kui töötajal on kindlaks määratud töövõime kaotus 80% ulatuses, siis ilmselt paljusid töid ta ei saa teha, kuid samas võib konkreetne töö talle sobida ning tal olla võimekus selle töö tegemiseks. vastas küsimusele advokaadibüroo LAWIN Lepik & Luhaäär.

Töölepingu lõpetamine tööluusi korral
töötaja töölepingu lõpetamine
Töölepingu lõpetamine. 24 Apr 2017, 02:46 Küsimus tähtajalise töölepingu lõpetamise kohta. Nimelt olen võetud lapsehoolduspuhkusel oleva inimese asendamise ajaks tähtajalise lepinguga. Olen ka ise natuke uurinud ja kas mul on õigus, et sel juhul on võimalik tööleping üles öelda ka korraliselt, 30 päevase etteteamisega? Kui kui tuleb töösuhtes esile ka teatud asjaolu, kus

Töölepingu ülesütlemine tööandja algatusel - Tööelu.ee
töötaja töölepingu lõpetamine
Töölepingu lõpetamise alused jagunevad laias laastus kaheks: korraline lõpetamine ja erakorraline lõpetamine. Töölepingut saab korraliselt lõpetada ainult töötaja. Erakorraliselt saavad lepingu lõpetada nii töötaja kui ka tööandja. Töölepingu seaduses on välja toodud alused, mille põhjal saab tööandja lepingu erakorraliselt lõpetada. Kõige levinum töölepingu

TÖÖTAJA TAGATISED TÖÖLEPINGU LÕPETAMISEL …
TÖÖLEPINGU LÕPPEMINE . Töösuhte lõppemine saab toimuda üksnes seaduses toodud alustel. Tööleping lõppeb: • töösuhte lõpetamise kokkuleppega (§ 79) • tähtaja möödumisel (§ 80) • töötaja surmaga (§ 81) • füüsilisest isikust tööandja surmaga, kui tööleping sõlmiti oluliselt tööandja isikut arvestades (§ 111

Mida teha, kui tööleping lõpeb tüliga?
Esmalt olen välja toonud lõpetamise aluse ja selle all täpsustuse(d). Kui on vaid üks täpsustus, siis on valikut teha lihtne. Kui aga täpsustuste valik on suurem (nt töötaja ja tööandja algatusel töösuhte lõpetamine), on mõistlik kindlasti vastava töölepingu seaduse regulatsiooniga tutvuda, et …

Töölepingu lõpetamine tööluusi korral
Töölepingu lõpetamine töötaja algatusel. Kui töötaja ei soovi terviseseisundi tõttu töösuhet jätkata või kui tööandja pakutav teine töö ei sobi, võib ta töösuhte ise erakorraliselt lõpetada. Seejuures ei pea töötaja järgima seaduses sätestatud etteteatamistähtaegu, kuid peab töölt lahkumist põhjendama ning tööandja nõudmisel esitama arstitõendi. Kui töötaja ei

Mida teha, kui töötaja puudub põhjuseta töölt
Avaleht Äriklient Registreerimine, ettevõtlus Töötamise registreerimine Töötamise lõpetamine. Alates 01.07.2020 täieneb töötamise register kahe töötamise liigiga: „meretööleping, juhtivtöötaja reisilaeval“ ja „ meretööleping, töötaja reisilaeval“ Töötamise lõpetamine. Küsimused ja vastused töötamise lõpetamise kohta » Tööandja peab töötamise lõpetamise

Mida teha, kui töötaja tervis pärsib töötamist?
Töölepingu lõpetamine töötaja soovil . Teemal on 16 vastust, 7 kasutajat, muutis Irina 7 aastat, 11 kuud tagasi. Viewing 14 reply threads. Ivo 04.08.2009, 20:42 #12285. Kui töötaja soovib omal soovil töölepingut lõpetada, kas siis on see §85 lg 1 alusel? Enne oli §79 lg 1, nüüd olen kimbatuses, kas olen õigel teel. Ja kas endine \"lõpetamine\" on nüüd \"ülesütlemine\"? Ega

Töötamise lõpetamine | Maksu- ja Tolliamet
töötaja töölepingu lõpetamine
Töölepingu lõpetamine kokkuleppel Pooled võivad nii tähtajalise kui tähtajatu töölepingu igal ajal kokkuleppel lõpetada. § 80. (3) Tööandja võib töölepingu töötaja kohustuse rikkumise või tema töövõime vähenemise tõttu üles öelda, kui ülesütlemisele on eelnenud tööandja hoiatus. Eelnevat hoiatamist ei ole ülesütlemise eeldusena vaja, kui töötaja ei saa