Nieuws

Tööandja haigushüvitise maksustamisest ja deklareerimisest
RE: Haigusleht ja töövõtuleping. kui sul on üks töölepinguga töökoht ja teine töövõtulepinguga, siis on sul ainult üks tööandja. sul ei ole kahte tööandjat, teine on töö tellija. haiguslehe esitad oma tööandjale, töö tellijat teavitad vajadusel oma haigusest, kui see peaks vajalik olema. arstile ei pea midagi ütlema.

Kas vanaema saab lapselapsega haiguslehele jääda
Töövõtuleping. Üldjuhul tähtajaline. Töövõtja on vaba tööaja ja -koha valikul. Tasu alammäär puudub. Tasu saab tellimuse täitmisel. Töötingimuste eest vastutab töövõtja. Puhkust ette

Tööleping ja töövõtuleping, haigusleht - RMP.ee
Pane tähele! Eriolukorrast tuleneva sotsiaalmaksu miinimumkohustuse mittetäitmise tõttu inimeste ravikindlustus ei katke. Eesti Maksu- ja Tolliamet (MTA) vabastab tööandjad eriolukorrast tingitult kohustusest tasuda sotsiaalmaksu vähemalt kuumääralt, sh …

Esileht - RMP.ee töövõtuleping haigusleht
Tööandja peab maksma töötajale hüvitist haigestumise või vigastuse 4. kuni 8. kalendripäeva eest 70% töötaja viimase kuue kuu keskmisest töötasust vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) §-le 12 2.Alates haigestumise või vigastuse 9. päevast maksab hüvitist haigekassa vastavalt ravikindlustuse seaduses sätestatule.

Ravikindlustus oma töötajale | Eesti Haigekassa
Kes registreerib töötamise?Kelle töötamine tuleb registreerida?Millised andmed tuleb registrisse kanda?Kuidas saab välismaalane töötamise registreerimiseks Eesti isikukoodi?

Töötamise registri küsimused ja vastused | Maksu- ja Tolliamet
Oih! Me ei leia otsitud lehte üles! Siin on mõned kasulikud lingid ja hetkel kuumad lood selle asemel : Esileht; Uudised; Üritused

Töötamise registreerimine | Maksu- ja Tolliamet
3. Lihtsustatud korras telefoni teel numbril 880 0812 või SMSi teel numbril 1811. Töötamise registreerimine lihtsustatud korras » 4. Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos Töötamise liigid

Tööandja võib peagi saada töötaja haiguslehe avamisest
Tere! Tööandja sõlmis töötajaga VÕS lepingu ajutiselt eemaloleva põhitöökohaga töötaja (pikaajaline haigusleht) asendamiseks. Põhitöökohaga töötaja töötab töölepingu alusel. Töötingimused ja töötasu on asendajal sama, mis põhikohaga töötajal. Tööaeg on 40 tundi nädalas, ehk siis kellaajast kellaajani.

Tööandja kindlustatud | Eesti Haigekassa töövõtuleping haigusleht
Töövõtuleping FIE-ga. Lepingut võib kasutada juhul, kui tööd teeb füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole käibemaksukohustuslane (võib olla nii äriregistrisse kantud kui ka kandmata). Töövõtuleping tuleks sõlmida siis, kus tööga on oluline saavutada mõni kindel eesmärk.

Töövõtuleping - Naistekas
Seetõttu on koda korduvalt teinud ministeeriumile ettepaneku muuta hetkel kehtivat regulatsiooni selliselt, et tööandja saaks töövabastuse alguskuupäeval automaatselt teavituse, kui tema töötaja kohta avatakse haigusleht.

töövõtuleping ja haigusleht - RMP.ee
minul oli töövõtuleping ja sain nii dekreeti jääda kui pidin ka eelnevalt haiguslehe võtma. mõlemad on ju olemuselt töövõimetuslehed ja olles töövõimetu ei ole õigust tööd teha ja selle eest tasu saada. suhtlesin sel teemal ka otse haigekassaga. lapsehoolduspuhkusele, nagu ka tavalisele puhkusele, ei ole töövõtulepinguga õigust ja seetõttu katkestasime poolte kokkuleppel