Nieuws

Töötuskindlustushüvitis | Töötukassa

Töövõtuleping on ühe konkreetse töö tegemiseks ja aamen, leping lõpetatud. Käsundusleping võib olla tähtajatu võlaõiguslik leping, millega antakse käsundi saajale käsund, mis tuleb konkreetseks tähtajaks kas iga kuu või muuks ajaks täita (näiteks raamatupidamisfirmadega sõlmitud lepingud, kus tööd tuleb iga kuu konkreetseks ajaks ära teha).

käsunudleping vs. töövõütuleping. - RMP.ee

Lepingud, mille kohaselt teeb üks isik teise isiku jaoks mingi teo ja selle tulemusena saavutab mingi eesmärgi või siis ongi eesmärgiks mingite tegevuste pidev teostamine. Siia alla kuuluvad nt käsundusleping, töövõtuleping, agendileping, veoleping, hoiuleping, komisjonileping.

TÖÖVÕTULEPING - Hea Kodanik

Blanketid ja lepingu näidised - arvete blanketid, ostu müügi leping, volikiri, lahkumisavaldus, puhkuse avaldus. Dokumendi ja lepingu näidised.

Tööõigus | Juriidiline esmaabi

Töövõtuleping on käibes üks enamlevinumaid lepinguid. Praktikas on töövõtulepingu kasutusala äärmiselt lai, ulatudes mahukatest ning keerulistest ehitus- ja projekteerimislepingutest igapäevaste teenusteni nagu keemiline puhastus, kingaparandus, juuksuriteenus, taksosõit.

Millised maksud tuleb maksta töötasult ja juhatuse liikme

Töövõtuleping FIE-ga. Lepingut võib kasutada juhul, kui tööd teeb füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole käibemaksukohustuslane (võib olla nii äriregistrisse kantud kui ka kandmata). Töövõtuleping tuleks sõlmida siis, kus tööga on oluline saavutada mõni kindel eesmärk.

Dokumentide näidised

Töövõtulepinguga töötaval inimesel ei ole õigust puhkuseseaduses sätestatud puhkustele, näiteks põhipuhkus, ja puhkusetasudele. Samas teeb töövõtja tööd vabalt valitud ajal, kuid tähtajaks. Kas eelpooltoodu tähendab, et kui on selline leping, siis võin ise valida millal võtan puhkuse ja kui pikalt, kuna tasu selle eest ei saa.

Töövõtuleping ja puhkus - Perekooli Foorum

TÖÖVÕTULEPING /leping füüsilise isikuga, kes ei ole füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIE/ /kommentaar/ Käesolev leping on näidisleping. Leping tuleb alati kohandada vastavaks konkreetse tehingu tingimustele. Juhime tähelepanu sellele, et punktide lisamisel või väljajätmisel muutub numeratsioon ning seega võib olla vajalik muuta

töövõtuleping ja SM - RMP.ee

töövõtuleping näide 51.Töövõtuleping (FIE-ga) 51.Образец Договора подряда с FIE: 52.Töövõtuleping füüsilise isikuga : 52.Образец Договора подряда с физическим лицом: 53.Töövõtuleping juriidilise isikuga, kes ei ole käibemaksukohustuslane

Täispikk näide avaldusest töövaidluskomisjonile – TLS § 82

Töövõtuleping ja käsundusleping. Kasulik teave riigiportaalist. Töövõtulepingu näidised (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) Ehituse töövõtulepingu näidis EAS saidil. Käsundusleping ja tööleping erinevad. Artikkel. Ülesanded. Ehituse töövõtulepingu näidis EAS saidil.