Nieuws

Vabadussõda; Landeswehri lahing; Tartu - Eesti 1905-1920

Konflikt sai nimeks Eesti Vabadussõda ja see kestis 1920. a veebruarini. Lisaks Eesti iseseisvuse eest peetavale võitlusele Nõukogude Venemaa vastu hõlmas Vabadussõda kahte lühiajalisemat ja piiratuma ulatusega relvakonflikti Läti pinnal – võitlust Landeswehriga (suvi 1919) ja valgekaartliku kindrali Bermondti vägedega (oktoober 1919).

Kategooria:Eesti Vabadussõda - Wikiwand vabadussõda eestis

1918 28. november Vene vägi koos Eesti punaväelastega vallutas Narva. 29. november Eesti Töörahva Kommuuni – Eesti bolševike nukuvalitsuse – moodustamine; Eestis kuulutati välja üldine sundmobilisatsioon. 8. detsember Punavägi vallutas Võru; Venemaalt jõudis Soome kaudu Eestisse Johan Laidoner. 10. detsember Eesti sai Soomelt esimese välislaenu – 10 miljonit marka.

Eesti Vabadussõda 1918–1920 – Eesti Sõjaajaloo Teejuht

Vabadussõda on olulisem sündmus Eesti ajaloos! Kuna Eesti muinasajalugu muudetakse üha enam eestluse va baks ja multikultuurseks (näit. raamatus "Eesti ajalugu II" 2013), seoses loodava multikultuurse Euroopa Ühendriigiga, siis leiab siin laiemalt käsitlemist ka Eesti ajalugu enne Vabadussõda, seda veidi enam rahvuslikus võtmes, kui

Eesti VabadussõDa 1918-1920 - SlideShare vabadussõda eestis

Vabadussõda oli sõda Eesti iseseisvuse kaitseks ja kindlustamiseks 28. novembrist 1918. aastal kuni 3. jaanuarini 1920. aastal, Nõukogude Venemaaga ning 1919. aasta juunis ja juulis Landeswehri vastu. Vabadussõja tulemusel tõrjuti Punaarmee Eestis välja ja Tartu rahulepinguga 2. veebruaril 1920 tunnustati Eesti riiklik iseseisvus.

Eesti Vabadussõda - SlideShare

Pooleli! Olen mitmel korral alustanud siia Vabadussõja monumentidest koondi tegemist, aga kuidagi ei ole õnnestunud tulemust kirja saada. Panin esialgu kõige olulisema info tabelisse.

Kool.ee-haridusportaal :: Eesti Vabadussõda

Eesti Vabadussõda 1918-1920 Põhjused • Nõukogude Venemaa eesmärgiks oli Vene impeeriumi endiste piiride taastamine • Nõukogude Venemaa püüdlused levitada maailmarevolutsiooni ideid teistesse maadesse sh. Eestisse ja nõukogude võimu kehtestamine Eestis

Vabadussõda - EESTI VABADUSSÕJALASTE LIIT vabadussõda eestis

Vabadussõda on see lõpp-punkt, mil on täidetud missioon – iseseisev ja võõ-rastest vaba Eesti. Just selles – vabas Eestis – nähakse Vabadussõja peamist sihti ehk nagu laseb romaani autor öelda Kuperjanovil oma meestele vana-aasta õhtu viimastel tundidel: „Meie esivanemad olid vabad. Ka meie tahame olla vabad.

Eesti monumentide e-kataloog - Vabadussõda vabadussõda eestis

Eesti Vabadussõda "Ehkki vaene on see pind, kuhu saatus on meid paigutanud, kuid sügavale siia oleme me oma juured ajanud. Iga paelõhe, soomülka, raba …

VABADUSSÕDA 1930. AASTATE EESTI ROMAANIS

Rahuleping andis võimaluse Eestisse opteeruda nendel Venemaa elanikel, kes suutsid tõestada oma Eesti päritolu. Samuti said Venemaale asuda Eestis elavad Venemaalt pärit inimesed. Kokku tuli Eestisse umbkaudu 40 000 inimest, kuid soovi avaldas kaks korda rohkem. Vabadussõda

Vabadussõda 100 | EV100

Thank you for helping! Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.