Nieuws

Vajaduspõhine õppetoetus | Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

Vajaduspõhine õppetoetus | Tartu Ülikool vajaduspõhine õppetoetus akadeemiline puhkus
Vajaduspõhine õppetoetus Vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengeid toetab riik kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmisel. Vajaduspõhise õppetoetuse eesmärk on aidata neid üliõpilasi, kelle leibkond ei suuda neid toetada, motiveerida neid täiskoormusega ja edukalt õppima ning õppekava nominaalkestusega läbima.

Toetused ja stipendiumid | Tallinna Ülikool
TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud – tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused – õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi

Akadeemiline puhkus - ut
Akadeemiline kalender 2019/2020 ; Akadeemiline kalender 2018/2019 ; Akadeemiline kalender 2017/2018 ; Õppekorralduseeskiri ; Avaldused ; Õppekava statuut ; Õppetoetused . Vajaduspõhine õppetoetus üliõpilastele (1.- 5. kursus) Toetuse saamise tingimused ; Taotlemisprotsess ; Toetuse suurus ; Vajaduspõhine eritoetus üliõpilastele (1.-5

Tallinna Tehnikakõrgkooli tudengiteatmik 2019 / 2020
Akadeemiline puhkus Akadeemiline puhkus on üliõpilase vabastus õppe- ja teadustööst. Akadeemilist puhkust saad võtta omal soovil, tervislikel põhjustel, kaitseväeteenistusse asumisel ja seoses lapse hooldamisega. Õppelaen ja õppetoetus akadeemilise puhkuse ajal.

Vajaduspõhine eritoetus | Tallinna Ülikool
Akadeemiline puhkus on üliõpilase vabastamine õppe- ja teadustöö kohustustest ning selle taotlemiseks tuleb esitada allkirjastatud avaldus õppeosakonda. Akadeemilise puhkuse taotlemise avaldus; Akadeemilise puhkuse lõpetamise avaldus; Akadeemilist puhkust võimaldatakse üldjuhul üks kord ühes õppeastmes* kuni üheks aastaks (omal

Õppetoetused ja stipendiumid < Finantsinfo < Tudeng vajaduspõhine õppetoetus akadeemiline puhkus
Vajaduspõhine õppetoetus. Alates 2013/2014. õppeaastast toetab riik vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengeid kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmisel. Vajaduspõhine õppetoetus on kehtestatud õppetoetuste ja õppelaenu seadusega.. Alates 2016/2017. õppeaastast saavad vajaduspõhist õppetoetust taotleda ka üliõpilased, kes immatrikuleeriti enne …

Vajaduspõhine eritoetus < Õppetoetused ja stipendiumid
Vajaduspõhine õppetoetus on üliõpilastele, kes on pärit vähemkindlustatud perekondadest ning on mõeldud kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmiseks. Taotlemine toimub lehel edu.ee.; Vajaduspõhise eritoetuse sihtgrupiks on üliõpilane, kes taotles riigi poolt määratavat vajaduspõhist õppetoetust, kuid ei saanud seda, kuna leibkonna sissetulek ületas sissetulekute

Sihtstipendium < Õppetoetused ja stipendiumid
Vajaduspõhine õppetoetus määratakse kaks korda õppeaastas: sügis- ja kevadsemestriks. Toetuse saamiseks tuleb igal semestril esitada taotlus haridusportaalis edu.ee. Taotlusi saab esitada kogu semestri vältel. Toetus makstakse välja alates taotluse esitamise kuust.