Nieuws

EESTI-X-KEELE SÕNASTIK JA GRAMMATIKA

Eestikeelsete sõnade tundetoonide ehk emotsionaalsete valentside määra-doi:10.5128/ERYa8.17 misest on vaja kõnelda just nüüd, kuna Eesti Keele Instituudis on koostamisel uut tüüpi eesti

Sõnastik - Eesti-Inglise-Vene online sõnaraamat

Leedu-eesti sõnaraamat. Kvaliteetsed online sõnaraamatud, tõlked, vestmikud, grammatikad, teemad ja keele mängud tasuta

Vaba Eesti Sõna - Eesti vana kirjakeel

kas hästiunustatud vana hea võib olla uus ja hea? praeguse hetkega olen kokku kogunud olulisema ja erilisema muinasaegse eesti keele sõnavara koos vastetega. õigem oleks muidugi öelda, et tegemist on eesti keele erinevate murrete sõnavaraga, sest eesti keel kui kõiki eesti keele erinevaid murdeid ühendav nn. peakeel, sündis ju alles millalgi 19. sajandil Põhja-Eesti murrete baasil

LADINA - EESTI SÕNASTIK

vana eesti keele sõnastik aga põhjalikke ülevaateid koostanud TÜ vana kirjakeele töörühm: ilmunud on „Eesti keele vanimad tekstid ja sõnastik“ (1997), „Georg Mülleri jutluste sõnastik“ (2000), „Joachim Rossihniuse kirikumanuaalide leksika“ (2002), „Heinrich Gösekeni grammatika ja sõnastik

(PDF) Eesti keele põhisõnavara sõnastik: ajalooline

vana eesti keele sõnastik Inglise-eesti sõnastik; Inglise-eesti seletav valiksõnastik molekulaarbioloogia ja seonduvate distsipliinide valdkonnast. Mari Kelve, magistriprojekt. Meditsiin. Farmaatsiaterminoloogia Ravimiameti kodulehel (ravimvormid, manustamisviisid, pakendid). Inglise-eesti seletav sõnastik; Hambaravi terminid. Eesti keele seletav sõnaraamat

Images of Vana Eesti keele Sonastik

vana eesti keele sõnastik 1. Eesti-X-keele sõnastikEesti-X-keele sõnastik” on keeletehnoloogia projekti “Leksikograa töökeskkond” allprojekt (2006–2010). Eesti Keele Instituudis (EKI) algatatud Eesti-X-keele sõnastik (EXS) on kavandatud kui universaalne leksikaal-grammatiline andmebaas, mis sobiks aluseks eelkõige uute eesti lähtekeelega kakskeelsete

[EVS] Eesti-vene sõnaraamat - Eesti Keele Instituut

Eesti keel kasutab ladina kirja eesti tähestikku, milles on ladina tähestikule lisatud mõned tähed. Palatalisatsiooni ega kolmandat väldet eraldi ei märgita, on ka teisi erandeid (näiteks sõna müüa [müia]).. Tähestik. Ladina alustähestikku eesti keele vajaduste järgi kohandades on saadud eesti tähestik: . Aa Bb (Cc) Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp (Qq) Rr Ss Šš Zz Žž

Tõlkes leitud Eesti: koroonakeele sõnastik - Autorid - Arvamus

vana eesti keele sõnastik 1 LADINA - EESTI SÕNASTIK A A A A A A A A A A A A A A A abutor, abusus sum, abuti 3dep – kuritarvitama, ära kasutama ac – ja, ning accedo, accessi, accessum 3 – juurde tulema accendo, accendi, accensum 3 – süütama acies, aciei f – tera, teravus, mõ ttevälgatus ad (+ acc) – poole, juurde, suunas adduco, adduxi, adductum 3 – kaasa viima,

Eesti keel – Vikipeedia

Hiinas esimese eesti keele peaeriala avanud ja eesti-hiina sõnaraamtu koostaja Gao Jingyi rääkis, et kui eesti sõnaraamatust sõnu noppides korralikku lauset kokku panna ei saa, siis Hiina keele grammatika on palju lihtsam. "Hiina keele grammatika ei ole raske. Väga kerge.

VÄIKE PARONÜÜMI- SÕNASTIK - Koduleht

vana eesti keele sõnastik Vene-Eesti sõnastik; Sõnastikud. Sõnastikust. Sõnastik dictionary.ee on mõeldud sõnade tõlkimiseks. Tõlkimine on võimalik paljudes vastassuundades. Otsitav sõna kirjutage otsingu väljale, valige vajaminev suund ja vajutage nuppu Otsi. Meie online tõlketeenusel on plaanis - sõnastiku andmebaasi laiendamine, olemasolevate sõnastike