Nieuws

Algas taotluste vastuvõtt Venemaa viisade

(5) Viisakoordinaatori teenus – Võru maakondliku arendusorganisatsiooni poolt pakutav teenus ühekordsete või mitmekordsete tasuta VF viisade taotlemiseks Võru ja Põlva maakonna elanikele. edastab viisakoordinaator VF suursaatkonna konsulaarosakonna Tartu kantseleile avaldused koos ettepanekutega eelistada isikuid,

Kagu-Eesti viisakoordinaatori - Võru Linnavalitsus

VÕRU VALLA TEATAJAALLA 1 Kagu-Eesti viisakoordinaator 511 0611 viisakoordinaator@gmail.com. JAANUAR 2020 VÕRU VALLA TEATAJA 5 Mitte paksud, vaid suure kondiga Osula Põhikooli liikumist ja tervislikku toitumist soo-dustava projekti “Ma ei ole paks, mul on suured kondid” raames

Algab Venemaa viisade kompensatsiooni taotluste vastuvõtt

Nimekirja kantakse ainult Põlva ja Võru maakonna elanikke (kontrollitakse rahvastikuregistris), kes osalevad teadus-, kultuuri- või kunstiüritustel, sealhulgas ülikoolide ja muudes vahetusprogrammides või kirikukoguduste tegevuses ning surnuaedu külastavad isikud. Andy Karjus, Kagu-Eesti viisakoordinaator +372 511 0611

LõunaLeht - Postitused | Facebook

Kagu-Eesti viisakoordinaator Tel: 511 0611 E-post: viisakoordinaator@gmail.com. Sündmused. Vaata kalendrit »

Venemaa Föderatsiooni viisa taotluse menetlemise tasu

Võru Vastseliina. teha ise ja õigel ajal, mitte jääda ootama aega, kui enam teisiti ei saagi. Viisakoordinaator võib sattuda ka laulu sisse Eesti ainus viisakoordinaator Andy Karjus on

Kultuurivahetusviisade taotlemine viisakoordinaatori

viisakoordinaator võru - Võru linnas asuva toetusskeemi rakendaja poole – kui VF viisat vajatakse Petseri rajooni Petseri linnas või Petseri rajooni Irboska, Krupa, Kulje, Laura, või Uue-Irboska, Viisakoordinaator võtab tasuta viisa taotlejatelt vastu vajalikud dokumendid ja kontrollib

Viisakoordinaatori vastuvõtuajad - Põlvamaa portaal

Kagu-Eesti viisakoordinaator +372 511 0 611. Toimetaja: MARGARITA KÕDALA. Setomaa vald - Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond 64001 Tel: 796 4733 vald@setomaa.ee

Venemaa Föderatsiooni viisa taotluse menetlemise tasu

viisakoordinaator võru Kagu-Eesti viisakoordinaator Andy Karjuse vastuvõtuajad ja –kohad Vene Föderatsiooni viisade menetlemisel: 14.00-16.30 Võru Maavalitsus . Iga kuu esimesel ja kolmandal neljapäeval viib/toob dokumendid Tartus VF Suursaatkonna Konsulaarosakonna kantseleisse, reedeti jaotab kättesaadud viisad …

Sündmused Setomaal « Setomaa.ee - setode internetivärav

(5) Viisakoordinaatori teenus – Võru maakondliku arendusorganisatsiooni poolt pakutav teenus ühekordsete või mitmekordsete tasuta VF viisade taotlemiseks Võru ja Põlva maakonna elanikele. edastab viisakoordinaator VF suursaatkonna konsulaarosakonna Tartu kantseleile avaldused koos ettepanekutega eelistada isikuid,

Viisakoordinaatori vastuvõtuajad - Setomaa vald

viisakoordinaator võru 11.00, Võru Maavalitsus kell 14.00 Viisakoordinaator edastab taotlused VF konsulaarosakonnale Tartus vastuvõtunädala neljapäeviti, samas saab ta kätte ka eelmise vastuvõtukorra vormistatud viisad. Vastuvõtunädala reedeti toimub vormistatud viisade jaotamine vallavalitsuste sekretäride kaudu (va. Põlvas – Pesa hotelli