Nieuws

Võlaõigusseadus III. 8.-10. osa. Kommenteeritud väljaanne

1. osa ÜLDOSA 1. peatükk ÜLDSÄTTED § 1. Seaduse kohaldamine (1) Käesoleva seaduse üldosas sätestatut kohaldatakse kõikidele käesolevas seaduses või muudes seadustes nimetatud lepingutele, muu hulgas töölepingule, ja muudele mitmepoolsetele tehingutele, samuti lepingutele, mida ei ole küll seaduses nimetatud, kuid mis ei ole seaduse sisu ja mõttega vastuolus, samuti võlasuhetele

Images of Võlaõigusseadus iii kommenteeritud väljaanne

Kommenteeritud väljaanne. Võlaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne (115−143). Tallinn. Publikatsiooni tüüp kogumikuartikkel/peatükk raamatus/kogumikus Autorid, kellel on ETISe konto Irene Kull (Autor) Villu Kõve (Autor) Martin Käerdi (Autor) Kaupo Paal (Autor) Autorid Kui väljale „Autorid, kelle on ETISE konto“ sai lisada

Võlaõigusseadus. I, Üldosa ([paragrahvid] 1-207

VÕLAÕIGUSSEADUS II KOMMENTEERITUD VÄLJAANNE [VILLU KÕVE, IRENE KULL, PAUL VARUL] Rahva Raamatust. Kohaletoimetamine alates 24h ja tasuta. Käesolev

Võlaõigusseadus – Riigi Teataja

Eesti Vabariigi põhiseadus KOMMENTEERITUD VÄLJAANNE 2017 ISBN 978-9985-870-38-9

Võlaõigusseadus III. Kommenteeritud väljaanne - Apollo ENG

Vt ettevõtte ülemineku regulatsiooni seadusesse lisamise eesmärkide kohta võlaõigusseadus I, kommenteeritud väljaanne, Tallinn 2016, § 180 komm 4.1; samuti Riigikohtu 5. mai 2004. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-54-04, p 16, enne 1. juulit 2002 kehtinud äriseadustiku § 5 lg 2 (kui praegu kehtiva VÕS § 182 lg-ga 2 sarnase sätte

Juuraveeb - Kommenteeritud väljaanded

VÕLAÕIGUSSEADUS III KOMMENTEERITUD VÄLJAANNE [MARTIN KÄERDI, VILLU KÕVE, IRENE KULL, PAUL VARUL] Rahva Raamatust. Kohaletoimetamine alates 24h ja tasuta.

Juridica

Võlaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne. Koostajad: Paul Varul, Irene Kull, Villu Kõve, Martin Käerdi, Karin Sein. Perioodil 2006-2009 ilmusid Võlaõigusseaduse kommentaarid kolme raamatuna: I – 2006, II – 2007 ja III – 2009.

Võlaõigusseadus – Riigi Teataja

võlaõigusseadus iii kommenteeritud väljaanne
Võlaõigusseadus III. 8.-10. osa. Kommenteeritud väljaanne. Reisijaveoleping.Ekspedeerimisleping. Võlaõigusseadus III. Kommenteeritud väljaanne (390−441).. Tallinn: Juura, Õigusteabe AS. Publikatsiooni tüüp kogumikuartikkel/peatükk raamatus/kogumikus Autorid, kellel on ETISe konto Triin Uusen-Nacke (Autor)

Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne by Paul Varul

võlaõigusseadus iii kommenteeritud väljaanne
Kommenteeritud väljaanne (kaaskoostaja, kaasautor). 2010, Tallinn. Die Einführung des Trennungsprinzips und des Abstraktions-prinzips im estnischen Sachenrecht. 2012, Kiel Journal of East European Law. Tsiviilõiguse üldosa (kaaskoostaja, kaasautor). 2012, Tallinn. Asjaõigusseadus I ja II. Kommenteeritud väljaanne. 2012-2014, Tallinn.

Villu Kõve – Vikipeedia

1. osa ÜLDOSA 1. peatükk ÜLDSÄTTED § 1. Seaduse kohaldamine (1) Käesoleva seaduse üldosas sätestatut kohaldatakse kõikidele käesolevas seaduses või muudes seadustes nimetatud lepingutele, muu hulgas töölepingule, ja muudele mitmepoolsetele tehingutele, samuti lepingutele, mida ei ole küll seaduses nimetatud, kuid mis ei ole seaduse sisu ja mõttega vastuolus, samuti võlasuhetele