Nieuws

Elektrooniliste teatmeteoste kasutajasõbralikud

Ta käsitles põgusalt võõrnimede ülevõtmise põhimõtteid, millest kõige praktilisem on foneetilis-graafiline, mille puhul hakatakse pruukima lähtekujuga sama või sarnast nime. Käsitluse all olid eri tähestikud ja eri kirjades nimed, transkriptsioon ja transliteratsioon, …

Kroonika - Eesti Keeletoimetajate Liit

võõrnimede tõlkimine
Õpik järgib ainesisese ja ainetevahelise lõimimise põhimõtet ja sisaldab nii mitmekesist eakohast lugemisainest eesti ja maailmakirjandusest kui ka tekstianalüüsi- ja tekstiloomeülesandeid, lugemis-, kirjutamis-, kuulamis- ja kõnesuhtlusoskust süvendavaid ülesandeid. Õpikus on juhendeid nii iseseisvaks kui ka paaris- ja rühmatööks.

Mõtisklusi, kui mõtteid on : Ukraina nimede kirjutamisest

Imelik tõlkimine. — Keel ja Kirjandus 1967, nr 12, lk 741–742. /Nimede tõlkimise eripära./ *Saari, Henn. /Haacki maailmaatlase võõrnimede kirjutusest ja nimekirjutuse põhimõtetest üldse; 1969. a Eesti kaardi vigastest läti nimedest./ +*Saari, H(enn).

Ladina keele põhitegusõnad ja eessõnad - Sarnased failid

Piibli tõlkimine on keeruline ülesanne. Samuti on erinevatel konfessioonidel ja huvigruppidel Pühakirja suhtes erisuguseid ootusi. Kirikute esindajad on sõnastanud kolm peaaegu vastandlikku kriteeriumi, millele tekst peaks (samaaegselt) vastama: (1) ümberpanek olgu sõnasõnaline ehk võimalikult algteksti järgiv, (2) sõnastus olgu

Võõrnimede kirjutamine

Kui sel kevadtalvel alustas Venemaa sissetungi Ukrainasse, hakkas ka eestikeelses kirjasõnas aina enam ilmuma lugusid ja eriti uudiseid Ukra

06 k killud2 - KOOLIBRI

võõrnimede tõlkimine
Ref A: FCDD4ECB0EBA49FAAFD43C0238523F4A Ref B: DNAEDGE0109 Ref C: 2020-10-23T19:50:01Z

Kasutaja arutelu:Eestlane321 – Vikipeedia

Hispaania keel se tunnuseks –es või – s lõpp Hispaania keele häälikusüsteem, tähestik ja kiri Hispaania keele sulghäälikud on /p/, /b/, /t/, /d/, /k/ ja /g/ kolm nasaali ehk ninahäälikut: /m/, /n/ ja / ɲ/ Hispaania keel kasutab ladina tähestikku, lisades sellele kaashääliku ñ Kiri koosneb ladina tähestikust, milles 27 tähte, kirjutatakse vasakult-paremale Kokkuvõte

Kivikillud 2007 -- Raamatukoi raamatupood

Millal kasutatakse võõrnimede käänamisel ülakoma? – Kui võõrnimi lõpeb häälduses vo kaal iga, aga kirjas konsonandiga, või vastupidi, on käänamisel vajalik ülakoma. Kas „saksakeelsete tehni kaal aste tekstide tõlkimine“ on õigesti kirjutatud? – Kirjutage saksakeelsete tehnikatekstide tõlkimine.

1. ja 2. Moosese raamatu proovitrükk

Rahvaluuletekstide tõlkimine. Olen juba mitu aastat tegelenud nii soome kui ka eesti rahvaluule tõlkimisega. Minu esimene tõlkeraamat ilmus 1993. aastal – see oli soome kangelaslugude, ballaadide ja legendide kogumik „Kanteletar” (Godiņš 1993). Juba tollal …

Luule Epner - Eesti Keele Instituut

võõrnimede tõlkimine
Häälduses kaashäälikuga lõppevate võõrnimede tüvehäälik on üldiselt i. Seega Charlemagnei hoone ja Auvergnei maakond. 10. mai 2010. ESTERMi järgi on arachidic acid arahiinhape ja arachidonic acid on arahhidoonhape. Kas selline erinevus (h või hh sõna keskel) on põhjendatud ja vajalik? Mõlemad nimetused tulenevad arahhise ehk

EKI eurokeelehoole

võõrnimede tõlkimine
Ka võõrnimede käänamata jätmine lausetes pole õige eesti keel. Ma ei juhiks nendele elementaarsetele vigadele siin tähelepanu, kui need ei korduks Teil teistele halba eeskuju andvalt kümnetes artiklites. Kuriuss 8. jaanuar 2019, kell 14:31 (EET) Komad