Nieuws

võro-eesti-võro sõnaraamat

võru eesti sõnaraamat
Ka viimases, 1999.a., eesti keelses tõlkes Jumala nimi kujul YHWH puudub olles asendatud ja tõlgitud Issand = mu Isand. Mitmed varased kristlikud kreeka kirjanikud peavad õigeks häälduseks Jahveh. jünger. Jeesuse esimesed lähimad õpilased, järelkäijad.

ETIS - Võro-Eesti sõnaraamat, Võru-Eesti sõnaraamat

Võro-eesti synaraamat. Päält 15 000 tähüssyna. Võru-eesti sõnaraamat. Üle 15 000 märksõna Teema: Sõnaraamatud Pealkiri: Võro-eesti synaraamat. Päält 15 000 tähüssyna. Võru-eesti sõnaraamat. Üle 15 000 märksõna Autor(id): Kirjastus: Võro I Võro-eesti synaraamat. Päält 15 000 tähüssyna. Võru-eesti sõnaraamat. Üle 15 000 märksõna, Võro Instituut 2002 | vanaraamat.ee

Võro-eesti synaraamat. Päält 15 000 tähüssyna. Võru-eesti

Eesti-võru sõnaraamat. Eesti-võro sõnaraamat. Võru: Võro Instituut. Publikatsiooni tüüp raamat/monograafia Autorid, kellel on ETISe konto Mariko Faster (Koostaja) Sulev Iva (Autor) Autorid Kui väljale „Autorid, kelle on ETISE konto“ sai lisada ainult neid isikuid, kes on ETISe kasutajad, siis väljale „Autorid“ tuleks sisestada

Võru kirjakeel - Eesti Entsüklopeedia

Eesti Rahva Muuseum. Muuseumi tee 2 60532 Tartu, Eesti. erm@erm.ee. Vaata asukohta. Näitused avatud. T-P 10:00-18:00. Esmaspäeviti ja õhtuste kultuurisündmuste ajal on näitused suletud. Heimtali Muuseum. Heimtali, Viljandi vald 71102 Viljandimaa Eesti T-L 9:00-17:00.

Võru-eesti sõnaraamat – Vikipeedia

võru eesti sõnaraamat
Kokkopandja: Jüvä Sullõv jt Graafiga: Tani Mattis Tekniline lahendus: Männamaa Kaur jt Kirodaq: synaq(ät)synaq.org

Eesti-võru sõnaraamat | Eesti Rahva Muuseum

võru eesti sõnaraamat
Võru-eesti sõnaraamat on võru kirjakeele ja eesti keele vaheline tõlkesõnaraamat.. Aastal 2002. ilmus Võru Instituudi väljaandel 15 000 märksõnaga ja grammatikalisadega esimene võru-eesti sõnaraamat, mille koostas Sulev Iva.. Sõnaraamatu internetiversioon on kõigile vabalt kasutatav ning sisaldab ka eesti-võru sõnaotsingu võimalust.

VÕRO-EESTI SYNARAAMAT - Eesti Rahvaluule

Võru-eesti sõnaraamat on võru kirjakeele ja eesti keele vaheline tõlkesõnaraamat.. Aastal 2002. ilmus Võru Instituudi väljaandel 15 000 märksõnaga ja grammatikalisadega esimene võru-eesti sõnaraamat, mille koostas Sulev Iva.. Sõnaraamatu internetiversioon on kõigile vabalt kasutatav ning sisaldab ka eesti-võru sõnaotsingu võimalust.

Võro-eesti synaraamat

Eesti-võru sõnaraamat on mõeldud ennekõike abiks eesti keelest võru keelde tõlkimisel – tõlkijatele, õpetajatele, võru keele õppijatele, keeletoimetajatele ja lihtsalt keelehuvilistele. Kindlasti leiab raamatust midagi uut ja huvitavat ka võru keele hea oskaja. Raamat on järg 2002. aastal ilmunud „Võru-eesti

Võru murre - Eesti Entsüklopeedia

Päälehele a b d e f g h i j k l m n o p r s t u v õ ä ö ü y. paaba,-, -t 2 eit; ämmaemand paabapraasni|k, -gu, -kut 13 = paabapäiv setu naiste tähtpäev

VANAPÄRASE VÕRU MURDE SÕNARAAMAT - Eesti Keele …

võru eesti sõnaraamat
Eesti Teadusinfosüsteem koondab informatsiooni teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuste tulemuste kohta.

võro-eesti-võro sõnaraamat

Kirodaq meile wi@wi.werro.ee.. Kaeq sõnaraamadu vahtsõt kujjo: synaq.org

Väike sõnaraamat - voru.eelk.ee

Kokko pandnu Fastrõ Mariko, Oro Laivi, Kalla Urmas, Jüvä Sullõv ja Jüvä Triin. Seo om eesti ja võro sõnaraamat, mõtõld innekõgõ abis eesti keelest võro kiilde ümbrepandmisõ man – ümbrepandjilõ, oppajilõ, võro keele opjilõ, keeletoimõndajilõ ja muilõ keelehuviliisilõ. Kimmähe löüd tast midägi vahtsõt ja põnõvat ka võro keele hää mõistja. Raamat om järg 2002

Eesti-võru sõnaraamat | Eesti Rahva Muuseum

võru eesti sõnaraamat
võru tõlge sõnaraamatus eesti - Võru keel Glosbe andmetel

ETIS - Eesti-võru sõnaraamat. Eesti-võro sõnaraamat

Võrokiilsit sõnno lövveti „Vanapärase võru murde sõnaraamatust”, sõnaraamadu tegijide hindä keeletiidmisest ja raamatust „Kuiss vanal Võromaal eleti”. Hulga tarvilikku teedüst anniq viil „Väikene murdesõnastik”, „Eesti murrete sõnaraamat” ja Eesti Keele Instituudi murdõkartoteek.