Nieuws

Eesti Mets ; 8 (47) 1996-08 | DIGAR

> PERIOODIKA > ÜHISKONNATEADUSED > EESTI NSV TEATAJA LISA > 1940. Laadi alla. Alla laetud 1119 korda. Kättesaadav autoriseeritud töökohal Eesti Rahvusraamatukogus, Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogus, Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogus ja Tartu Ülikooli Raamatukogus.

Nõmme rajoon – Vikipeedia

eesti nsv teataja
Vajangu külanõukogu oli külanõukogu Eesti NSV-s.. Külanõukogu moodustati 1945 augustis Järvamaa Vajangu vallas.Külanõukogu keskus asus algselt Kõde külas. Seoses maakondade ja valdade likvideerimise ja maarajoonide moodustamisega arvati Vajangu külanõukogu 1950 septembrist Väike-Maarja rajooni koosseisu.. 1954. aasta seisuga tegutsesid külanõukogu piirides Karl Marxi nimeline

EESTI NSV TEATAJA

EESTI NSV TEATAJA Eesti NSV Ülemnõukogu seaduste, Eesti NSV Ülemnõuk ogu Presiidiumi seadluste, Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määruste ja korralduste, Eesti NSV Rahvakomissaride käskkirjade ja juhendite kogu. Nr. 31 13. septembril 1945 * I. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlused. Art. 490.

ENSV Teataja lisa ; 30 1940-12-10 | DIGAR

eesti nsv teataja
Nõmme rajoon oli Tallinna linnarajoon aastatel 1945–1956.. Nõmme rajoon moodustati 18. mail 1945 Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega Tallinna linna rajoneerimise kohta ning oli sel ajal üks neljast Tallinna linnarajoonist koos Kopli rajooni, Kesklinna rajooni ja Mererajooniga.. Nõmme rajooni arvati varasem Nõmme linnaosa, Risti-Liiva asula ja osa Kurna metsa Liiva kalmistuga.

EESTI NSV TEATAJA

Eesti NSV Riiklik Raamatukogu Pfc А 6 0 5~ EESTI NSV TEATAJA Eesti NSV Ülemnõukogu seaduste, Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadluste, Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määruste ja korralduste, Eesti NSV Rahvakomissaride käskkirjade ja juhendite kogu. Nr. 20 29. mail 1945 Art. 287. 288. 289. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi

Võõpsu külanõukogu – Vikipeedia

Võõpsu külanõukogu oli külanõukogu Eesti NSV-s.. Külanõukogude moodustamisel septembris 1945 loodi Võrumaal kaks Võõpsu külanõukogu: üks Mäe vallas, keskusega Võõpsu alevikus, ja teine Räpina vallas, keskusega Võõpsu külas. Hiljem tähistati neid üksteisest eristamiseks Rooma numbritega, vastavalt Võõpsu I külanõukogu ja Võõpsu II külanõukogu.

Pfc 6 0 5~ EESTI NSV TEATAJA

eesti nsv teataja
EESTI NSV TEATAJA Eesti NSV Ülemnõukogu seaduste, Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadluste, Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määruste ja korralduste, Eesti NSV Rahvakomissaride käskkirjade ja juhendite, Eesti NSV maakondade ja linnade töörahva saadikute Nõukogude ja nende täitevkomiteede otsuste ja korralduste kogu.

EESTI NSV TEATAJA

Eesti NSV Teataja = Ведомости Эстонской ССР ; 3 1959-01-23 Saaremaa Maleva Teataja ; 18 1929-09-18 Perekonnaleht : mitmesuguse sisuga ajaviiteajakiri ; 32 (34) 1931-08-0

EESTI NSV TEATAJA

eesti nsv teataja
(4) Veoste, reisijate ja pagasi veotingimused autotranspordiga ning poolte vastutus nende vedude eest määratakse kindlaks vastavalt käesolevale koodeksile, Eesti NSV Ministrite Nõukogu poolt kinnitatud “Eesti NSV autotranspordi määrustikule” ja Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumi poolt huvitatud ministeeriumide ja

Eesti NSV tsiviilkoodeks – Riigi Teataja

eesti nsv teataja
EESTI NSV TEATAJA 1944. AASTA TÄHESTIKULINE SISUJUHT Rahva Raamatust. Kohaletoimetamine alates 24h ja tasuta.