Nieuws

Eesti õigekeel | Eesti keel

[ÕS] Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 Vastab väljaandele „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018“ (Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn, 2018). Kirjakeele normi alus alates 1. jaanuarist 2019.

sõnastik: 2012 - Blogger

[EKSS] "Eesti keele seletav sõnaraamat" 2009 Uued sõnad ja tähendused: Sõnastikust • Eessõna • Lühendid • Mängime • @arvamused.ja.ettepanekud

Keeleteadlane: muutsime keelereegleid, et need inimestest

eesti oigekeele sonaraamat
Hoiatus! Te kasutate brauserit, millega speller ei pruugi korrektselt töötada. Palun kasutage uuemat brauserit.

Kohad internetis, kust leiad tasuta sõnaraamatuid - Digitark

Keelenõuande telefonil 631 3731 vastatakse tööpäeviti kl 9–12 ja 13–17. Keelenõu saab ka meili teel (kasuta paremal olevat nuppu vormi avamiseks) või kirjaga aadressil Eesti Keele Instituut, Roosikrantsi 6, …

Eesti keele speller - Filosoft

Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006 on Eesti keele sõna-raamatu ÕS 1999 uuendatud väljaanne (2001 ilmunu on ÕS 1999 parandustega kordustrükk). Koostajailt on uue sõnaraa-matu ilmumise eel teada tahetud eelkõige kaht asja: kas on ikka . 234

Eesti-Inglise-Eesti sõnaraamat / Estonian-English-Estonian

Ei ole. Äkki aitab sind õigekeele sõnaraamat. Uuri kuidas koostada küsimust/küsilauset, mõtle oma küsimus läbi ja proovi uuesti. Seletav sõnaraamat võib ka vajalikuks minna.

Eesti õigekeelsussõnaraamat – Vikipeedia

Eesti keele reeglid 1.Keele tekkimine, keelkonnad, keelefunktsioonid Keele tekke kohta on esitatud palju hüpoteese kuid üksi neist ei ole võitnud üldist tunnustust.Arvatakse et keel tekkis niimoodi et kui inimahvist sai ini

.:EN-ET:. INGLISE <> EESTI sõnaraamat

Mõnikord tuleb ette, et on tarvis arvuti taga töötades tõlkida mõningaid sõnu ja väljendeid eesti keelest võõrkeelde või vastupidi, kuid paberkujul sõnaraamat ei ole alati käepärast. Internetiavarustest võib leida mitmeid tasuta sõnaraamatuid, kust leiab otsitavat sõna sisse trükkides kiiresti võõrkeelse vaste. Tõlgete tegemiseks otse eesti keelest võõrkeeltesse väga

Õiguskeel 2013/4 Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2013

Eesti õigekeelsuskäsiraamat“ (2019) ütleb, et punkti ei panda eraldi real seisva allkirja järele. Kui allkiri koosneb mitmest lausest, jääb lõpupunktita üksnes viimane. See soovitus põhineb Emakeele Seltsi keeletoimkonna 17. mai 1995. a otsusel ja on kooskõlas akadeemilise eesti keele grammatikaga, mille kohaselt pannakse lauselõpupunkt ainult jooksvas tekstis.

Keeleveeb

Eesti õigekeelsuskäsiraamat“ (2019) ütleb, et punkti ei panda eraldi real seisva allkirja järele. Kui allkiri koosneb mitmest lausest, jääb lõpupunktita üksnes viimane. See soovitus põhineb Emakeele Seltsi keeletoimkonna 17. mai 1995. a otsusel ja on kooskõlas akadeemilise eesti keele grammatikaga, mille kohaselt pannakse lauselõpupunkt ainult jooksvas tekstis.