Nieuws

Õppeaine: eesti keel IV klass - Neeme kool
Omadussõna vastab küsimusele milline? missugune? Omadussõnade hulka kuuluvad eesti keeles näiteks sinine, väike, ohutu.

Omadussõnade KLK
Ref A: 5A3473B89A124520A71343B2ED494127 Ref B: NYCEDGE1714 Ref C: 2020-10-23T16:46:53Z

Omadussõna võrdlusastmed - www.puskiniuulits.weebly.com omadussõnade leksikon
Kui meil laused omadussõnade meetmed deep high long wide jne), siis panna need pärast nimisõna: ten kilometers long (10 km pikk), four meters deep (sügavus on kuni viis meetrit). Ja nüüd mine test, et näha, kui hästi sa oled õppinud teema. 6808. Grammatika

OMADUSSÕNAD - 2. poolaasta | TaskuTark
Võõrsõnade tähendus ja õigekiri – “Võõrsõnade leksikon”, interneti sõnaraamat M. Saksatamm „Külaline saabub” Võõrsõnade tähendus ja õigekiri Juhindub omadussõnade kokku-lahkukirjutamisel õpitud reeglitest. Tekstiloome Jutustab ja kirjutab loetust ning läbielatud sündmusest.

Järjekorras omadussõnu English - ENLIZZA
Omadussõnade KLK. Põhisõnaks on omadussõna KOKKU: 1.kui tekib uue tähendusega mõiste. nt tulisoolane, poolküps 2.värvitoonid. nt rohekashall 3.kui ne-/line-liitelise sõna ees on üks täiendsõna. nt kolmekilone tort LAHKU: 1.kui ne-/line-liitelise sõna ees on kaks või enam sõna.

Adjectives – English grammar for students
Algvõrre on omadussõna algvorm, mis ei väljenda omaduse määra, vaid ainult omadust. Kuna algvõrret esineb keeles kõige rohkem, siis puudub tal võrdetunnus.