Nieuws

Eesti Vabariigi põhiseadus – Vikipeedia

põhiseadus nüüdisaegsem ja asjalikum. Arvan, et 27. septembril proua Endre ning härrade Runneli, Seppa ja Tarto poolt Põhiseadusliku Assamblee juhatusele üle antud 1937. aasta Eesti Vabariigi põhiseadus ettepanekuga võtta see assamblee töö aluseks on korrektne, sest juriidiliselt on põhiseadus kehtiv ka praegu.

Juhtkiri: hästi püsinud põhiseadus - Tänane leht

põhiseadus ja põhiseaduse assamblee ettenähtud õigusi ja vabadusi" (J.Raidla, teoses: Põhiseadus ja Põhiseaduse Assamblee, lk. 69). Põhiõigused, vabadused ja kohustused on põhiseaduse jõuga õigused. Põhiõigused sisalduvad põhiseaduses küll alles teises peatükis, sellegi poolest kõnelevad selle peatüki maht ja asend nende auväärsest kohast.

Põhiseaduse rahvahääletus: Eesti otsustas liikuda ajas

põhiseadus ja põhiseaduse assamblee põhiseadus nüüdisaegsem ja asjalikum. Arvan, et 27. septembril proua Endre ning härrade Runneli, Seppa ja Tarto poolt Põhiseadusliku Assamblee juhatusele üle antud 1937. aasta Eesti Vabariigi põhiseadus ettepanekuga võtta see assamblee töö aluseks on korrektne, sest juriidiliselt on põhiseadus kehtiv ka praegu.

10 aastat Eesti põhiseadust | ERR | Digihoidla

Põhiseaduse muutmiseks olnuks selle eelnõu järgi vajalik Riigikogu koosseisu kahekolmandikuline häälteenamus (Põhiseadus ja Põhiseaduse Assamblee, lk 1155). PS eelnõus, mis avaldati 13. detsembril 1991, oli juba sätestatud: “Põhiseadust saab muuta seadusega, mis on vastu võetud rahvahääletusel või Riigikogu neljaviiendikulise

Põhiseadus ja Põhiseaduse Assamblee - Apollo

põhiseadus ja põhiseaduse assamblee Kogunes Eesti Kongressi ja Eesti Vabariigi Ülemnõukogu liikmetest moodustatud Põhiseaduse Assamblee. 30. september 1991 Assambleele esitati neli põhiseaduse eelnõu , mille autorid olid justiitsminister Jüri Raidla töörühm, Jüri Adams, Ando Leps ja Kalle Kulbok.

Põhiseaduse Assamblee

Esimese põhiseaduse koostamine nõudis omajagu aega ja jõudis lõpule 15. juunil 1920, mil Asutav Kogu võttis vastu Eesti Vabariigi põhiseaduse. Põhiseadus avaldati Riigi Teatajas 9. juulil 1920 ja see jõustus 21. detsembril 1920, seega möödub 15. juunil 2020 Eesti esimese põhiseaduse

Eesti Vabariigi põhiseadus ja rahvastikukriis - Estonian

põhiseadus ja põhiseaduse assamblee Aastal 2020 täitub 100 aastat Eesti Vabariigi esimese põhiseaduse vastuvõtmisest: Asutav Kogu võttis põhiseaduse vastu 15. juunil 1920 ja see jõustus sama aasta 21. detsembril. Põhiseadus on ühtaegu meie riikluse tüvitekst ja ühiskonna peamisi väärtusi koondav alusdokument, millel …

EESTI VABARIIGI ESIMESE PÕHISEADUSE 100. AASTAPÄEV

Ettekanne Kodurahufoorumil 4. oktoobril 2013 Eesti Rahvusraamatukogus Jaak Uibu, D.Sc. Alustuseks teema eellugu. 1997. aastal koostasin teatmeteose “Eesti rahvastiku tervis XXI sajandi künnisel”. Teatmiku ilmumise järgselt kutsuti mind rahvastikuministri nõunikuks. Ministri büroos koostati sel ajal valitsusettekannet „Eesti demograafilist situatsiooni ja arengut käsitlevad

Eesti Vabariigi põhiseadus 25 -- 660-28.06.17 - filateelia

põhiseadus ja põhiseaduse assamblee Põhiseaduse Assamblee (varem on kasutatud ka keeleliselt vigast nimekuju Põhiseaduslik Assamblee) oli taastatud Eesti Vabariigi uue põhiseaduse koostamiseks moodustatud esinduskogu.. Assamblee koosseis kujundati 20. augustil 1991 vastuvõetud "Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest" alusel delegeerimise teel Eesti Vabariigi Ülemnõukogu ja Eesti Kongressi

Põhiseaduse kronoloogia | EESTI VABARIIGI ESIMESE

põhiseadus ja põhiseaduse assamblee Põhiseaduse assamblee otsused ei olnud kõiges konsensuslikud, kuid tulemus on ajale hästi vastu pidanud. See ei tähenda muidugi, et põhiseadus peaks olema igavesti kivisse raiutud. Alates 1992. aastast on tehtud viis muudatust, neist mõni on olnud põhimõttelise tähtsusega.

Eesti Vabariigi põhiseadus – Riigi Teataja

Põhiseaduse Assamblee (varem on kasutatud ka keeleliselt vigast nimekuju Põhiseaduslik Assamblee) oli taastatud Eesti Vabariigi uue põhiseaduse koostamiseks moodustatud esinduskogu.. Assamblee koosseis kujundati 20. augustil 1991 vastuvõetud "Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest" alusel delegeerimise teel Eesti Vabariigi Ülemnõukogu ja Eesti Kongressi

Põhiseaduse Assamblee – Vikipeedia

Põhiseaduse Assamblee (varem on kasutatud ka keeleliselt vigast nimekuju Põhiseaduslik Assamblee) oli taastatud Eesti Vabariigi uue põhiseaduse koostamiseks moodustatud esinduskogu.. Assamblee koosseis kujundati 20. augustil 1991 vastuvõetud "Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsuse Eesti riiklikust iseseisvusest" alusel delegeerimise teel Eesti Vabariigi Ülemnõukogu ja Eesti Kongressi

PÕHISEADUSLIKU ASSAMBLEE NELJAS ISTUNG

Põhiseaduse assamblee peab viimase istungi ja teeb pöördumise rahvale: «Eesti Vabariigi põhiseaduse ning põhiseaduse rakendamise seaduse eelnõud on valminud. Nüüd on otsustamise järg Eesti rahva käes.» Kokku pidas põhiseaduse assamblee oma tegevusajal 30 istungit. • 20. mai 1992

Põhiseadus 100 - Riigikogu

kantseleiülemaid vist ei peaks põhiseaduses üldse olema” (J.Adams, teoses: Põhiseadus ja Põhiseaduse Assamblee, lk. 126). Kui põhiseaduse § 95 lg 1 näib viitavat sellele, et tegemist on Vabariigi Valitsuse kantseleiga, siis põhiseaduse § 95 lg 4 annab riigisekretärile riigikantselei juhina