Nieuws

Põltsamaa linnapea jäi napilt ametisse - DELFI

põltsamaa linnavolikogu
Põltsamaa Linnavolikogu 15. mai 2012 määrus nr 58 „Põltsamaa linna 2012. aasta 1. lisaeelarve" Põltsamaa Linnavolikogu 21. augusti 2012 määrus nr 60 " Põltsamaa linna 2012. aasta 2. lisaeelarve" Põltsamaa Linnavalitsuse 02. aprilli 2012 korraldus nr 83 „Põltsamaa linna 2012. aasta eelarve kuluartiklite ja finantseerimine kinnitamine"

Images of Poltsamaa Linnavolikogu

planeerimisseaduse § 10 lõigete 5 ja 7, Põltsamaa Linnavolikogu 27. novembri 2007 määruse nr 59 „Põltsamaa linna ehitusmäärus“ § 6 lõike 9 punkti 5, Põltsamaa Linnavolikogu 19. oktoobri 1998 määrusega nr 41 kehtestatud Põltsamaa linna üldplaneeringu (Entec AS, 1998) alusel ning kooskõlas. 1.

Põltsamaa linnavolikogu muutis ühinemislepingut - Vooremaa

Teisipäeval teoks saanud Põltsamaa linnavolikogu istungil oli päevakorda kavandatud ühinemislepingu muutmine. Linnavolikogu istungil osalenud Põltsamaa linnapea Jaan Aiaotsa sõnul puudutab see teema inimesi, kes seoses halduskorralduse muudatustega koondatakse. Seadusest tulenevalt makstakse koondatavatele inimestele hüvitist vastavalt nende panustatud tööle. Kui inimene on

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

põltsamaa linnavolikogu
Põltsamaa Linnavalitsus - Lossi 9, 48104, Põltsamaa Tel: 776 8550 info@poltsamaa.ee Kõik kontaktid https://poltsamaa.kovtp.ee https://poltsamaa.kovtp.ee

Linnavalitsus - Põltsamaa Linnavalitsus

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU O T S U S Põltsamaa 18.10.2016 nr 1-3/2016/41 Ühinemislepingu eelnõu avalikustamine Vastavalt Põltsamaa Linnavolikogu 15. detsembri 2015 otsuse nr 1-3/120 „Ettepanek haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks“, Põltsamaa

Põltsamaa Linnavolikogu LISA 2 - riigiteataja.ee

Põltsamaa linn Põltsamaa linna üldplaneering on kehtestatud Põltsamaa Linnavolikogu 19. oktoobri 1998 määrusega nr 41. Põltsamaa linna üldplaneering valmis Põltsamaa Linnavalitsuse ja Entec AS koostöös. Põltsamaa linna üldplaneeringu seletuskiri. Põltsamaa linna üldplaneeringu kaart .

2012 - Põltsamaa Linnavalitsus

põltsamaa linnavolikogu
Teisipäeval peetud Põltsamaa linnavolikogu istungi päevakorda oli eelnõuna esitatud valimisringkonna moodustamine, piiride, numeratsiooni ja mandaatide arvu määramine. Põltsamaa linnavolikogu istungil viibinud Põltsamaa linnasekretär Tiia Vahter lausus, et Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Pajusi vald ja Puurmani vald on kokku leppinud, et nendest neljast omavalitsusest moodustuva uue

Põltsamaa Linnavolikogu liikme ja linnavalitsuse liikme

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU O T S U S Põltsamaa 09.06.2015 nr 1-3/94 Põltsamaa Varahalduse OÜ uue põhikirja kinnitamine Põltsamaa Linnavolikogu 25. veebruari 2003 määrusega nr 21 asutati Põltsamaa linna varade haldamiseks Põltsamaa linna 100%-lise osalusega äriühing Põltsamaa Varahalduse OÜ ning kinnitati põhikiri.

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU O T S U S Põltsamaa 09.06.2015 nr 1-3/94 Põltsamaa Varahalduse OÜ uue põhikirja kinnitamine Põltsamaa Linnavolikogu 25. veebruari 2003 määrusega nr 21 asutati Põltsamaa linna varade haldamiseks Põltsamaa linna 100%-lise osalusega äriühing Põltsamaa Varahalduse OÜ ning kinnitati põhikiri.

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU - Üldinfo - Põltsamaa vald

põltsamaa linnavolikogu
Põltsamaa rahvaliitlasest linnapea Margi Ein jäi esmaspäeval napilt ametisse, kuna üks umbusaldusavaldusele alla kirjutanud linnavolikogu liige ei ilmunud hääletusele. 17-liikmelises Põltsamaa volikogus oli umbusalduse poolt kaheksa ja vastu viis linnavolikogu liiget, kaks linnavolinikku puudus ja see sai linnpea praeguses ametis

Linnavolikogu liikmed - Põltsamaa Linnavalitsus

Kalmistute avamine ja sulgemine toimub Põltsamaa Linnavolikogu otsuse alusel. 5. Kalmistu kohta tuleb haldajal pidada järgmist dokumentatsiooni: 5.1. kalmistu plaan, millele on peale kantud ja nummerdatud matmiste kvartalid, read, hauaplatsid ja hauad, hooned ja rajatised;

Üldplaneering - Põltsamaa vald

Linnavolikogu otsus andis enne kooliaasta lõppu pedagoogidele ning piirkonna lapsevanematele selge sõnumi, et Põltsamaa ühisgümnaasium jätkab tööd. Mul on hea meel, et volikogu liikmed mõistsid selle otsuse tähtsust ning toetasid seda üksmeelselt, vaatamata erakondlikule kuuluvusele.Teinekord on inimesed ja hingerahu tähtsamad kui

Olukorrast Põltsamaa hariduses - Vooremaa

Põltsamaa Linnavolikogu on 15.03.2016 otsusega nr 1-3/2016/10 algatanud Põltsamaa linna staadioni detailplaneeringu. Detailplaneering algatati seoses vajadusega rajada Põltsamaa linna täismõõtmetes kergejõustiku harjutusväljak (staadion). Planeeringuala asub Põltsamaa linnas, kesklinna loode osas.

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU - Üldinfo - Põltsamaa vald

Põltsamaa Linnavolikogu 20.10.2015 määruse nr 1-2/37 LISA 2 PÕLTSAMAA LINNA EELARVESTRATEEGIA 2015-2019 SISSEJUHATUS Põltsamaa linna eelarvestrateegia on koostatud vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU - Üldinfo - Põltsamaa vald

Linnavolikogu otsus tõmbas viimsegi kriipsu peale lootusele, et ehk leiavad gümnaasiuminoored rohkem tee Põltsamaa ametikooli. Lisaks varjutas kõike Euroopa Liidult saadud uue praktikakorpuse tarbeks saadud investeering, mille täitmiseks pidi hoonet viis järgmist aastat kasutama.