Nieuws

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord – Riigi Teataja

põltsamaa valla sünnitoetus

Koolitoetust on õigus saada kuni lapse 18-aastaseks saamiseni tingimusel, et laps on rahvastikuregistri andmetel Põltsamaa valla elanik. Kui laps õpib üldhariduskoolis või kutsekoolis ja saab jooksval õppeaastal 19-aastaseks, siis makstakse toetust jooksva õppeaasta lõpuni.

Põltsamaa valla leht - Põltsamaa vald

põltsamaa valla sünnitoetus

Jõgeva valla, Jõgeva linna, Palamuse valla ja Torma valla ühinemise teel moodustus uus haldusüksus Jõgeva vald 24. oktoobril 2017. Lisaks neljale omavalitsusele kuuluvad ühise Jõgeva valla koosseisu ka Pajusi valla Kaave küla ja Puurmani valla Jõune, Härjanurme, Pööra ja Saduküla külad. Uue valla volikogu ja valitsus asuvad Jõgeva linnas ning teenuskeskused paiknevad Palamuse ja

Sotsiaaltoetused - Põltsamaa vald

12.10.2020 Põltsamaa valla arengukava 2040 muutmine; 12.10.2020 Vaata, millised Põltsamaa ettevõtted pälvisid maakonna tunnustuse! 12.10.2020 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi algatused pürivad Ettevõtliku Kooli edulugudeks; 12.10.2020 Homsest algavad Põltsamaa valla üldplaneeringu arutelud

Koolitoetus - Põltsamaa vald

Lapse prillitoetust on õigus saada kuni lapse 18-aastaseks saamiseni tingimusel, et laps on rahvastikuregistri andmetel Põltsamaa valla elanik. Kui laps õpib üldhariduskoolis või kutsekoolis ja saab jooksval õppeaastal 19-aastaseks, siis makstakse toetust jooksva õppeaasta lõpuni.

VL Ühine Põltsamaa - Posts | Facebook

põltsamaa valla sünnitoetus

Sünnitoetus. Sünnitoetust makstakse ühele vanemale, kelle elukohana vähemalt 12 eelneva järjestikuse kuu jooksul registris on registreeritud Põltsamaa linn ning laps on registri andmetel Põltsamaa linna elanik alates sünnist. Toetust makstakse kahes osas: 1) esimese osa määr 100 eurot, makstakse pärast lapse sünni registreerimist; 2) teise osa määr 100 eurot, makstakse lapse 2

Sisukaart - Põltsamaa vald

Põltsamaa vallas makstakse sissetulekust sõltuvaid ja sissetulekust sõltumatuid sotsiaaltoetusi. Sotsiaaltoetuste eesmärk on toetada ja suurendada inimese ja perekonna iseseisvat toimetulekut ning sotsiaalset kaasatust, luua võrdseid võimalusi, soodustada ja parandada isiku ning perekonna toimetulekuvõimet, saavutada tööhõive kõrge tase, ennetada töötust ning toetada töö- ja

Põltsamaa Vallaleht

Jõgeva mnt 29 kinnistu ja Jõgeva mnt 29a, 29b, 31, 33 kinnistutega ning Põltsamaa valla territooriumiga piirneva ala detailplaneering 2002-2003 Linnu tn 2 kinnistu detailplaneering 2010 Põltsamaa linnas Tõrukese pargis Lembitu tänava, Pajusi mnt 39, 47 ja 49 ning Lembitu tn 1 kinnistute vahelise ala detailplaneering 2010-2011

PÕLTSAMAA LINNA, PÕLTSAMAA VALLA, PAJUSI VALLA JA …

25.10.2017 moodustati senise Haljala valla ja senise Vihula valla baasil uus omavalitsusüksus Haljala vald, keskusega Võsul. Valla pindala on 550,14 km², rannajoone pikkus ca 100 km.

Sünnitoetus - Põltsamaa vald

Lisaks Tallinnale on õiguskantsleri poole pöördutud ka mitme teise valla määruste kontrollimiseks, kus on sarnane või analoogne tingimus Tallinna omaga, ütles õiguskantselri pressiesindaja

Üldinfo - Haljala vald

põltsamaa valla sünnitoetus

Asume uue Põltsamaa valla volikogus tööle ning järgime oma põhimõtteid.Elu läheb edasi ja meile antud hääled on toeks, et ajame ühist asja. Soovime võimuliidule jõudu ja selget mõistust. Uus Põltsamaa vald vajab tasakaalustatud arengut ning aeg ei anna andeks valesti tehtud otsuseid. VL Ühine Põltsamaa. October 16, 2017 · Valimisliit Ühine Põltsamaa tänab südamest meie

Üldinfo - Viljandi vallavalitsus

põltsamaa valla sünnitoetus

Põltsamaa Valla Leht (3) veebruar. Põltsamaa Valla Leht (2) jaanuar. 2017. Detsembris 2017 ilmus esimene Põltsamaa valla leht. Põltsamaa valla leht nr 1 . Põltsamaa vald - Lossi tn 9, Põltsamaa linn 48104 Tel: 776 8550 info@poltsamaa.ee Kõik kontaktid https://www.poltsamaa.ee