Nieuws

Üldinfo - Põlva vald

Ajalugu. Põlva vald moodustati Põlva külanõukogu territooriumile ja sai omavalitsusliku staatuse 10. oktoobril 1991. Kuni 2013. aastani ümbritses Põlva vald niinimetatud rõngasvallana Põlva linna. 2013. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste järel ühinesid senine Põlva vald ja Põlva linn 26. oktoobril 2013 uueks ühinenud omavalitsusüksuseks.

Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja

Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve valla ühinemisleping Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve valla ühinemisleping Põlva valla, Ahja valla, Kanepi valla, Kõlleste valla, Laheda valla, Mikitamäe valla, Mooste valla, Orava valla, Valgjärve valla, Vastse-Kuuste valla ja Veriora valla ühinemisleping

Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve valla ühinemisleping

põlva valla ühinemisleping
PÕLVA VALLA JA PÕLVA LINNA ÜHINEMISLEPING Käesoleva ühinemislepingu (edaspidi Leping) sõlmivad Põlva Vald (vallavalitsuse registrikood 75010571, aadress Keldrikaela tee 2, Mammaste küla 63211, Põlvamaa) ja Põlva Linn (linnavalitsuse registrikood 75009183, aadress Kesk 15, Põlva

Üldinfo - Põlva vald

põlva valla ühinemisleping
Põlva valla üldplaneering 2029+ Detailplaneeringud; Projekteerimistingimused avatud meetodi alusel; Koha-aadresside korrastamine; Kaardirakendus EVALD; Keskkond . Jäätmemajandus. Korraldatud jäätmevedu; Põlva valla jäätmekorraldus alates juulist 2020; Jäätmejaamad

Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja

Põlva Vallavolikogu o t s u s t a b: 1. Kinnitada Põlva valla ja Põlva linna ühinemisleping koos lisadega vastavalt lisale. 2. Volitada Põlva valla nimel lepingut allkirjastama volikogu esimees Ahti Bleive. 3.

Nelja valla ühinemislepingu toorik läks volikogude kätte

põlva valla ühinemisleping
Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu muutmine . Vastu võetud 29.09.2017 nr 23. 21.12.2016 kinnitasid Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla volikogud ühinemislepingu ning võtsid vastu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemiseks.

Põlva jäätmejaam - Põlva vald - Üldinfo - Põlva vald

Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve valla ühinemisleping Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve valla ühinemisleping Põlva valla, Ahja valla, Kanepi valla, Kõlleste valla, Laheda valla, Mikitamäe valla, Mooste valla, Orava valla, Valgjärve valla, Vastse-Kuuste valla ja Veriora valla ühinemisleping

/uldplaneering2029 - Põlva vald

Põlva Vallavolikogu o t s u s t a b: 1. Kinnitada Põlva valla ja Põlva linna ühinemisleping koos lisadega vastavalt lisale. 2. Volitada Põlva valla nimel lepingut allkirjastama volikogu esimees Ahti Bleive. 3. Põlva Vallavalitsusel: 1) esitada otsus ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamise kohta ning ühinemisleping koos lisadega kümne

Põlva vald (1991) – Vikipeedia

Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu Lisa 1 SELETUSKIRI 1. SISSEJUHATUS Ühinemisleping on koostatud Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemisläbirääkimiste tulemusel. Vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (edaspidi ETHS) § 91 lõike 2 punktile 1

Üldinfo - Põlva vald

põlva valla ühinemisleping
Aadress: Mammaste tee 2, Põlva Avatud: T–R 12.00–18.00 ja L 09.00–13.00 Kontakt: 5859 8268 Jäätmejaama opereerib AS Eesti Keskkonnateenused

Valgjärve vald – Vikipeedia

Kui kõik läheb plaanipäraselt, kogunevad 7. märtsil Taeblasse nelja valla volikogud, et otsustada, kas ühinemisleping sobib kõigile ja kõlbab panna avalikule arutelule. Ühendvald, mille nimeks on praegu pakutud Põhja–Läänemaa, hõlmab rohkem kui veerandi ehk 26,5% Läänemaast. Elanikke on ühendvallas 4700. See teeb rahvaloendusel üle loetud 25 000 läänlasest 19%.