Nieuws

võro-eesti-võro sõnaraamat

Sõnastik dictionary.ee on mõeldud sõnade tõlkimiseks. Tõlkimine on võimalik paljudes vastassuundades. Otsitav sõna kirjutage otsingu väljale, valige vajaminev suund ja vajutage nuppu Otsi. Meie online tõlketeenusel on plaanis - sõnastiku andmebaasi laiendamine, olemasolevate sõnastike täiendamine, vajaminevate muudatuste ja paranduste sisseviimine, uute keelte lisamine ja programmi

Inglise-eesti sõnastik

Samuti ei vastuta me mitte mingisuguste kahjude eest, mis võivad avalduda selle teenuse kasutamisel või mittekasutamisel. Sõnastiku versioon (28052011). Hetkel sõnu 89 360.

Eesti-Inglise-Eesti sõnaraamat / Estonian-English-Estonian

Eesti-soome sõnastik ja tõlgete otsingumootor. Linguee ä ö õ ü. ET FI . The New Sagedaseimad sõnastikupäringud (Soome keel): 1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k. Linguee suomeksi Logi sisse Kirjastaja Tingimused Privaatsus

võro-eesti-võro sõnaraamat

soome eest sõnastik

Kokkopandja: Jüvä Sullõv jt Graafiga: Tani Mattis Tekniline lahendus: Männamaa Kaur jt Kirodaq: synaq(ät)synaq.org

Eesti-soome-eesti sõnastik sõnaraamat

1. Klõpsa alltoodud loendis sõnastikel, kust soovid otsida. 2. Kirjuta lehekülje päises olevasse lahtrisse otsisõna ja vajuta Enter-klahvi. Keeleveeb teeb päringu kõikidesse valitud sõnastikesse korraga.

Eesti-inglise-eesti sõnastik sõnaraamat

Sõnu soome eesti sõnastikus on 19 532. Eesti suurim tasuta online sõnaraamat. Sõnade lisamiseks andmebaasi kasuta nuppu [Lisa uus sõna]

Sõnastik - Eesti-Inglise-Vene online sõnaraamat

Soome - eesti online sõnaraamat Glosbe. Otsi64 925 lauseid ja 23 318 336 tõlkemälusid. Tasuta.

Keeleveeb

Sõnastikust T. Masso. Ehitaja sõnastik

Soome-Eesti sõnastik

Eesti—soome keeleteaduse sõnastik on mõeldud üliõpilastele ning teistele eesti-ja soomekeelse lingvistikakiijanduse lugejatele. Sõ­ naraamat sisaldab üle 3000 termini eri keeleteadusaladelt (fonee­ tika, fonoloogia, morfoloogia, sõnamoodustus, süntaks, leksiko­ loogia, semantika, keelekorraldus, onomastika, stilistika, murde­ uurimine, tekstilingvistika, keeletüpoloogia jne

EESTI—SOOME KEELETEADUSE SÕNASTIK

soome eest sõnastik

Soome-eesti sõnaraamat. Kvaliteetsed online sõnaraamatud, tõlked, vestmikud, grammatikad, teemad ja keele mängud tasuta

T. Masso. Ehitaja sõnastik - Keeleveeb

INGLISE - EESTI sõnastik. S õnu andmebaasis: inglisekeelseid 96866, eestikeelseid 99622. Sõnapaare kokku 154017. Inglise - Eesti sõnavara baseerub EESTI KEELE INSTITUUDI toorandmebaasil. Kasutajaliides valmistatud OÜs ANIMATO. Antud veebiteenus on vaba kõigile kasutajatele ja seetõttu ei kanna teenusepakkuja mingit vastutust selle teenuse kasutamisest tekkida võivate probleemide osas

soome eesti sõnaraamat Internetis - Glosbe

Leiate soomekeelseid tõlkeid meie eesti-soome sõnastikust ja enam kui 4 miljoni olemasoleva tõlke hulgast.